Tyck till om tyreso.se

Arbetsmarknadsprojekt

Sysselsättningsgraden i Tyresö är förhållandevis hög. Det beror mycket på det attraktiva läget i den dynamiska Stockholmsregionen, men också på ett aktivt arbete för att hjälpa medborgarna ut på arbetsmarknaden.

Via arbetsmarknadsenhetens Arbetscentrum kan du som är arbetslös och mellan 18 och 64 år få stöd, vägledning och praktik.


Arbetsmarknadsprojekt

  • En väg in - stöd till egen försörjning

    En väg in är en myndighetsgemensam mottagning för personer som har behov av samordnat stöd för att komma till arbete, studier och egen ...

  • Ung i Tyresö

    Ung i Tyresö är ett projekt riktat till ungdomar och unga vuxna mellan 16 och 24 år som varken arbetar eller studerar. Ungdomarna får en personlig coach med uppgift att hjälpa dem ut i arbete eller studier.

Publicerad av: karin.hassler@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-12-07

Högermeny