Tyck till om tyreso.se

Nytt kommunalt vård- och omsorgsboende i Tyresö

Publicerad den: 2017-09-28

År 2020 kommer ett nytt kommunalt vård- och omsorgsboende att öppna i Tyresö. Det nya boendet kommer att ligga centralt i Tyresö centrum och ha plats för 72 boende.

Det nya centrumnära vård- och omsorgsboende som ska byggas och stå färdigt 2020, kommer att drivas i kommunal regi − det beslutade socialnämnden i Tyresö vid nämndmötet 27 september.

Nämnden tog vid samma möte också slutligt beslut om att avveckla det nuvarande kommunala vård- och omsorgsboendet i Tyresö, Björkbacken. Avvecklingen kommer att ske i två etapper fram till 2020. Samtliga boende på Björkbacken får ett nytt boende inom kommunen. Knappt hälften av de 120 boende flyttar till det nybyggda vård- och omsorgsboendet Villa Basilika, som drivs i privat regi – och resterande boende på Björkbacken kommer att flytta till det nya kommunala vård- och omsorgsboendet.

− Björkbackens boende kommer att få det bra. Det är självklart inte en önskedröm att behöva flytta på våra boende men med denna lösning så behöver våra äldre bara flytta en enda gång, istället för två,  vilket hade blivit fallet vid en renovering. Flytten innebär, på alla sätt och vis, en uppgradering av boendemiljön för våra äldre. De kommer att bo och leva i moderna och funktionella lokaler som är anpassade för dagens omsorg. När det gäller det nya kommunala vård- och omsorgsboendet blir det dessutom en avsevärd förbättring för våra medarbetare, som får en bra arbetsmiljö som uppfyller Arbetsmiljöverkets krav, säger Magnus Lublin, socialchef i Tyresö.

Beslutet om avvecklingen av Björkbackens vård- och omsorgsboende grundar sig i att Arbetsmiljöverket dömt ut Björkbackens lokaler som har många år på nacken. Bristerna gäller i huvudsak cirka 75 av Björkbackens hygienutrymmen, vilka utgör en dålig arbetsmiljö för medarbetarna.

Avvecklingen av Björkbacken kommer att göras i två etapper. Etapp ett sker under våren 2018, då knappt hälften av de boende på Björkbacken flyttar till det nybyggda vård- och omsorgsboendet Villa Basilika, som drivs av privata utföraren Vardaga Opalen AB. Villa Basilika är just nu under uppförande på Basilikagränd 1 i Tyresö, och kommer att stå klart under 2018. 

Etapp två sker under 2020 och innebär att resterande av Björkbackens boende flyttar till det nya centrumnära kommunala vård- och omsorgsboendet, som då kommer att stå färdigt.

Tyresös vård- och omsorgsboenden
Tyresö har i dagsläget fyra vård- och omsorgsboenden. Björkbacken, som drivs i kommunal regi, samt tre privata vård- och omsorgsboenden; Trollängen, Krusmyntan och Ängsgården.
Ängsgården kommer att avvecklas under 2018, och de boende kommer att flytta till nybyggda Villa Basilika.

Kontakter:
Magnus Lublin, förvaltningschef socialförvaltningen
Tel: 08-578 297 10
E-post: magnus.lublin@tyreso.se

Charlotta Janson Josephson, kommunikationschef
Tel: 070-488 91 01
E-post: Charlotta.jansonjosephsson@tyreso.se

Om Tyresö
Skärgårdskommunen Tyresö ligger 1,5 mil sydost om Stockholm och har 47 000 invånare. I Tyresö är närheten till naturen central – här finns hela sju naturreservat samt nationalparken Tyresta. Kommunen befinner sig i en expansiv fas och satsar stort på byggnation av nya bostäder i takt med ett stadigt växande invånarantal. Visionen 60 000 Tyresöbor år 2030 är därmed på god väg att realiseras. Tyresö har en väl utbyggd kollektivtrafik och med bil nås Stockholm city på bara 20 minuter – ett strategiskt läge för de 1 100 företag som valt Tyresö som sin bas. 

För mer information, besök: www.tyreso.se

 

 


Publicerad av: annika.roed@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-09-28

Högermeny