Tyck till om tyreso.se

Medborgarlöften stärker trygghetsarbetet i Tyresö

Publicerad den: 2017-01-13

Den 10 januari 2017 antog kommunstyrelsen medborgarlöften för Tyresö kommun under 2017. Ett medborgarlöfte är åtgärder som kommunen och polisen åtar sig att arbeta med tillsammans, med utgångspunkt från medborgarnas behov.
– En fungerande samverkan mellan polis och kommun är en förutsättning för att arbeta effektivt med trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete, säger Fredrik Saweståhl (M), kommunstyrelsens ordförande.

Fredrik och ThereseFredrik Saweståhl (M), kommunstyrelsens ordförande och Therese Löthman, kommunpolis i Tyresö.

Medborgarlöften är en ny del av polisens styrmodell som ska förstärka och utveckla den befintliga samverkan mellan polis och kommun. Syftet är att medborgare och medarbetare ska kunna påverka polisens verksamhet i större omfattning än tidigare. Man ska bli bättre på att lyssna på vad medborgarna i kommunen upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Löftena handlar om konkreta aktiviteter som Tyresö kommun och polisen tillsammans kommit överens om för att öka tryggheten och minska brottsligheten. De utgår från resultatet från en områdesundersökning, medborgardialoger, medarbetardialoger och Tyresö kommuns e-tjänstportal för synpunkter.

Kommuninvånarna har tillfrågats om var och när de upplevt otrygghet och vilka brott som uppfattats som vanligast. Ett mål med löftena är att öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Medborgarlöftena ska inte ersätta den ordinarie verksamheten utan är ett extra tillskott.

Under 2017 lovar därför Tyresö kommun och polisen att arbeta för att öka den upplevda tryggheten på utpekade platser som knutpunkter, trafikmiljöer och mörka platser.

- Som kommunpolis ser jag fram emot kommande år. Medborgarlöftena är produkten av ett samarbete mellan polis, kommun och medborgare. Jag hoppas att jag tillsammans med mina kollegor kommer att få medborgarna i Tyresö kommun att känna sig tryggare och att de får en bättre dialog med polisen, säger Therese Löthman, kommunpolis.

Kontakt
Fredrik Saweståhl, kommunstyrelsens ordförande, tel 08-578 291 31
fredrik.sawestahl@tyreso.se
Therese Löthman, kommunpolis, tel 070-860 10 95, therese.lothman@polisen.se

Bilaga
Medborgarlöften antagna 10 januari 2017.


Publicerad av: christine.salomonsson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-01-13

Högermeny