Tyck till om tyreso.se

46 miljoner till mottagning av nyanlända

Publicerad den: 2017-10-05

I dag torsdag kom glädjebeskedet att kommunerna Nynäshamn, Haninge och Tyresö har beviljats 46 miljoner kronor från Europeiska socialfonden (ESF). Pengarna går till tre etableringscentrum för nyanlända. Centrumen kommer att ha specialistkompetenser som ska jobba för att nyanlända snabbare får arbete eller börjar studera samt får kontakt med etablerade svenskar. Tanken är att den metod som används ska spridas till landets övriga kommuner.

Det blir ett etableringscentrum i respektive kommun. I varje centrum kommer det att finnas arbetsförmedlare, jobbagent, vårdkoordinator och föreningssamordnare. Arbetsförmedlaren har huvudansvar för sysselsättningen, jobbagenten har kontakt med lokala arbetsgivare, vårdkoordinatorn skapar smidiga kontakter med vården och föreningssamordnaren bygger broar mellan nyanlända och civilsamhället. Dessutom kommer det att finnas ytterligare specialistkompetenser som alla tre kommuner samsas om, exempelvis studie- och samhällsvägledare.

När de nyanlända kommer till centrumen träffar de personal från de olika myndighetsområdena vid ett och samma tillfälle och en gemensam etableringsplan med individuellt utformade insatser tas fram. Med planerna som grund får de nyanlända stöttning i frågor som boende, barnomsorg, hälsa, fritidsaktiviteter, att få kontakt med etablerade svenskar och inte minst – att få jobb eller börja studera.

– Det blir en väg in vilket medför att arbetet effektiviseras, handläggningstiden minskar från fyra veckor till fyra timmar samt att varje person får ett avsevärt bättre mottagande än i dag, säger kommunstyrelsens ordförande i Tyresö, Fredrik Saweståhl (M).

Målen är bland annat att 65 procent av kommunernas nyanlända kvinnor och män har fått arbete eller studerar 90 dagar efter att det tvååriga etableringsprogrammet avslutats. I dag ligger siffran på 30 procent. Likaså ska de nyanlända anse att deras kontakt med etablerade svenskar har ökat. Tanken är även att den samverkansmetod som utvecklas ska spridas i hela Sverige.

– De nyanlända är våra nya kollegor, grannar och vänner. Det är oerhört viktigt att de får ett bra mottagande och kommer in i samhället och börjar arbete eller studera. Det gagnar både den enskilde och samhället i stort, sägerPetri Salonen (C), kommunalråd i Haninge.

– Vi är verkligen glada för att ansökan beviljades. Nu kan vi storsatsa på mottagandet i våra kommuner och
samtidigt ta fram en samverkansmetod som kan spridas till övriga landet, säger kommunstyrelsens ordförande
i Nynäshamn Patrik Isestad (S).

I det treåriga projektet deltar förutom de tre kommunerna även Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet Östra Södertörn. Rekrytering av personal till etableringscentrumen startas omgående.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
För mer information kontakta:

Patrik Isestad (S), kommunstyrelsens ordförande Nynäshamn, 076-125 80 60, patrik.isestad@nynashamn.se
Petri Salonen (C), kommunalråd och ordförande i socialnämnden i Haninge, 070-397 41 42, petri.salonen@haninge.se
Fredrik Saweståhl (M), kommunstyrelsens ordförande Tyresö, 070-488 91 31, fredrik.sawestahl@tyreso.se

 


Publicerad av: christine.salomonsson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-10-05

Högermeny