Tyck till om tyreso.se

Nu börjar vi bygga Norra Tyresö Centrum

Publicerad den: 2016-03-16

Nu startar byggandet av tusen bostäder i Norra Tyresö Centrum, en ny stadsdel för en hållbar livsstil. För att fira byggstarten bjuder kommunen in till ett första spadtag måndagen den 21 mars kl. 15 på planen norr om Bollmorahallen.

I slutet av mars börjar ledningar för bland annat el, värme och vatten att läggas ner i marken för den nya gatustrukturen.

– Vi är otroligt glada över att arbetet med Norra Tyresö Centrum startar. Nu är vi ett steg närmare visionen om ett attraktivare centrum med naturligare mötesplatser, blandat boende och säkrare gång- och cykelvägar, säger Fredrik Saweståhl, (M), kommunstyrelsens ordförande.

Första spadtag måndagen den 21 mars

Måndagen den 21 mars kl. 15:00 bjuder kommunen in till ett första spadtag där kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl och stadsbyggnadschefen Sara Kopparberg officiellt inviger arbetet med Norra Tyresö Centrum. Invigningen sker på planen norr om Bollmorahallen.

I första delen av etapp 1 ska ledningar för vatten och avlopp, el, tele, fiber, fjärrvärme och en så kallad sopsug för effektivare avfallshantering läggas ner i marken. På detta sätt läggs grunden till den kommande gatustrukturen. Arbetet beräknas pågå till hösten 2018. Till hösten 2016 väntar byggstart för cirka 200 bostäder, varav drygt 100 hyresrätter. Byggherrar är Riksbyggen, Småa och Botrygg.

– När infrastrukturen börjar läggas kan vi skönja början till de nya stadskvarteren i Norra Tyresö Centrum. Det ska bli otroligt spännande att få följa utvecklingen och se hur stadsdelen växer fram successivt, säger Carolin Andersson, projektledare för Norra Tyresö Centrum.

Om projektet

Tyresö bygger för framtiden. Norra Tyresö Centrum är ett stort, viktigt och spännande steg mot visionen att Tyresö år 2030 ska vara Stockholmsregionens mest attraktiva kommun med 60 000 invånare. De nya stadskvarteren kommer rymma upp till tusen bostäder med olika uttryck, typ och upplåtelseform. Genom att bygga resurseffektiva bostäder och skapa ett nät av säkra gator och stråk med gående och cyklande i centrum ska kvarteren främja en hållbar livsstil.

Läs mer på: tyreso.se/norracentrum

Kontaktpersoner:

Carolin Andersson, projektledare, 08-578 293 91, carolin.andersson@tyreso.se
Fredrik Saweståhl, kommunstyrelsens ordförande (M), 08-5782 9131, fredrik.sawestahl@tyreso.se
Johan Nilsson, byggprojektledare etapp 1, 08- 5782 95 76, johan.nilsson@tyreso.se


Publicerad av: karin.hassler@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-03-16

Högermeny

Pressbilder

Pressbilder

Byggherre Botrygg (arkitekt Semrén+Månsson)Byggherre Botrygg (arkitekt Semrén+Månsson)
Ladda ner bilden högupplöst

Byggherre Riksbyggen (arkitekt Link Arkitektur)Byggherre Riksbyggen (arkitekt Link Arkitektur)
Ladda ner bilden högupplöst

Byggherre Småa (arkitekt Joliark)Byggherre Småa (arkitekt Joliark)
Ladda ner bilden högupplöst

Fredrik Saweståhl, Carolin Andersson, Johan Nilsson (Foto Andrea Thiger)Fredrik Saweståhl, Carolin Andersson, Johan Nilsson (Foto Andrea Thiger)
Ladda ner bilden högupplöst