Tyck till om tyreso.se

2015: positivt resultat och stark tillväxt

Publicerad den: 2016-02-26

Tyresö kommuns bokslut visar för nittonde året i rad positivt resultat. Det samtidigt som antalet invånare växte med 1,7 procent och vi blev 787 fler invånare.

Resultatet om +14,8 miljoner kronor är något bättre än budgeterade 14,5 miljoner kronor, men sämre än de 2 procent av omsättningen som är önskad. Det kostar att växa, konstaterar ekonomichef Sigbrith Martinsson.

– Befolkningsökningen resulterade i fler barn än beräknat i förskola och skola, och fler äldre. Att vi ändå gör ett positivt resultat beror delvis på det låga ränteläget, säger hon.

Fredrik Saweståhl

– Jag är naturligtvis glad över att vi för nittonde året i rad gör ett plus. Kostnadskontrollen har varit god. Alla nämnder utom socialnämnden ligger på nära noll eller något bättre jämfört med budget. Det visar att budgeten är väl genomarbetad och följs, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M).

Kommunens verksamheter kostade 2 234 miljoner kronor under 2015. De verksamheter kommunen anslog mest pengar till under 2015 var vård, skola och omsorg. Den största delen, 52 procent, gick till förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Näst mest kostade vård och omsorg med 31 procent av den totala verksamheten. Sammantaget kostade verksamheterna nästan 38 miljoner mer än vad som budgeterats för. Det är främst vård och omsorg som kostat mer än beräknat.

– Något att vara stolt över är att vi är en av ett fåtal kommuner som klarat målet att max 2 procent av invånarna ska behöva försörjningsstöd någon gång under året. Det är tack vare ett fint samarbete mellan socialförvaltningen, arbetscentrum, vuxenutbildning, Arbetsförmedling och Försäkringskassan i projektet En väg in, som nu permanentas. Att vi har ett negativt resultat inom socialnämndens ansvarsområde beror på flyktingsituationen och på att vi behövt köpa dyra platser inom äldreomsorgen. Vi behöver bygga fler äldreboenden och planeringen för det pågår, förklarar Fredrik Saweståhl.

Kommunen har 2015 investerat för cirka 183 miljoner kronor brutto. Investeringarna gäller bland annat den kommande nya stadsdelen Norra Tyresö Centrum, infrastrukturarbete i Östra Tyresö, planerad breddning av Tyresövägen, ett nytt bad och strandpromenad i Tyresö Strand, och ett LSS-boende.

För mer information kontakta:

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M), 08-5782 9131, 070-488
9131, e-post: fredrik.sawestahl@tyreso.se

Ekonomichef Sigbrith Martinsson, 08-5782 91 40, 070-488 91 40,
e-post: sigbrith.martinsson@tyreso.se


Publicerad av: karin.hassler@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-02-26

Högermeny

Relaterad information