Tyck till om tyreso.se

Tyresö kräver besked av Stockholm

Publicerad den: 2016-01-25

NCC vill skapa en uppsamlingsplats för bland annat miljöfarligt avfall på mark i Skrubba, intill bostadsområdena Lindalen och Hanviken i Tyresö. Marken ägs av Stockholms Stad men ligger i Nacka kommun. Tyresö kommun har lämnat flera förslag om hur området kan användas på sätt som gagnar alla tre kommuner och har länge varit tydliga med att kommunen vill köpa markområdet.

Tyresö kommun har kontaktat Stockholms stad med förslag på hur området kan användas som företagspark, för idrottsanläggningar, evenemangsarenor och även infartsparkering.

- Tyvärr har Stockholm inte varit öppna för samarbete och har inte ens besvarat våra propåer. Det är bedrövligt, säger Fredrik Saweståhl, kommunstyrelsens ordförande (M) i Tyresö.

Markområdet, som ligger vid den norra entrén till Tyresö, är olämpligt för verksamheter som alstrar buller, omfattar tung trafik och riskerar att förorena dagvattnet. NCC Roads AB som arrenderar marken av Stockholms Stad fick tidigare i år avslag på att använda marken för schaktupplag och stenkross. Verksamheten ansågs för störande för de angränsande villaområdena. Nu har NCC gjort en ny anmälan om att använda marken för mottagning, sortering och mellanlagring av miljöskadliga eller miljöfarligt avfall, elektronikavfall samt bygg- och rivningsavfall.

- Vi vill i stället köpa marken och i dialog med Nacka och Stockholm samverka kring nyttjandet. Några av Tyresös nuvarande bostadsnära företagsområden kunde flytta dit och skapa plats för nya bostäder, förskolor och äldreboenden, säger Mats Lindblom (FP), vice ordförande i kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott.

Det aktuella området är stort nog att även inrymma idrotts- och evenemangsanläggningar som kommer alla tre kommunerna till godo samt en infartsparkering som bidrar till minskad biltrafik till och genom Stockholm.

Tyresö är en populär kommun, populärast i Sverige enligt Svenskt Kvalitetsindex 2015. Många vill bo och verka i Tyresö, men kommunen har ont om byggbar mark.

Bland verksamheter som kunde bli aktuella att flytta från bostadsnära områden till Skrubba nära motorvägen märks bensinstationer, återvinningsstationen, brandstationen och kanske även bussgaraget.

För mer information kontakta:

Fredrik Saweståhl, kommunstyrelsens ordförande (M), 08-5782 9131,
070-488 9131, e-post: fredrik.sawestahl@tyreso.se

Mats Lindblom, 1.e vice ordförande ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet (FP),
08-5782 9174, 070-488 9174, e-post: mats.lindblom@tyreso.se

Åke Skoglund, chef samhällsbyggnadsförvaltningen, 08-5782 92 33, 070-488 9233, e-post: ake.skoglund@tyreso.se


Publicerad av: karin.hassler@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-01-25

Högermeny