Tyck till om tyreso.se

Tyresö kommuns energiledningssystem certifierat

Publicerad den: 2016-01-25

Att arbeta systematiskt med energieffektiviseringar blir allt viktigare av både kostnads- och miljöskäl. Tyresö kommuns fastighetsenhet fick i december 2014, som tredje kommun i landet, sitt energiledningssystem certifierat enligt ISO 50001:2011. På fyra år har energianvändningen minskat med 20 procent och 6 miljoner kronor om året sparats.

Certifieringen är ett bevis på att kommunen har kontroll på sin energianvändning och arbetar aktivt med energieffektivisering.

- Tyresö kommun Fastighet & Facility är en av de första kommunala enheterna att certifiera sitt energiledningssystem. De ligger långt framme vad gäller mätning av olika fastighetsdelars energiförbrukning och arbetar systematiskt med att hitta och genomföra förbättringar, säger Martin Dahlin, revisionsledare hos Intertek Certification AB.

År 2010 fastlade Tyresös politiska ledning att EU-direktivet om en 20 procentig minskning av energianvändning fram till 2020 skulle vara målsättningen för kommunens egna energibesparingar. Detta mål uppfyllde fastighetsenheten redan 2014. Det energiledningssystem de införde beskriver hur kommunen samordnar, styr och genomför åtgärder för att undvika energislöseri utan att verksamheten påverkas negativt. En investering i energieffektivisering är en lönsam investering. Fastighetsenheten har kunnat spara 6 miljoner kronor per år.

Genom att arbeta systematiskt och involvera hela organisationen hålls energifrågan levande över tid och leder till kontinuerliga effektiviseringar och kostnadsminskningar.

I december kom också SKL:s rapport Öppna jämförelser klimat och miljö, vilka visade att energiledningssystemet ger önskade effekter;

  • Energiförbrukningen i Tyresö kommuns lokaler är ett normalår 177 kWh per kvadratmeter och år, vilket är en minskning sedan 2009 med 33 kWh/kvadratmeter och år. Siffran inkluderar verksamhetsel.
  • 99 procent av energiförbrukningen är förnybar energi (2009 var det 64 procent)
  • Den årliga energikostnaden i kommunens byggnader är i Tyresö 1452 kr/invånare. Medeltalet för samtliga kommuner är 1876 kr/invånare (1868 kronor om hänsyn tagits till klimatförutsättningar)

För mer information kontakta:

Jan Nilsson, fastighetschef Tyresö kommun, telefon 08-5782 9225, e-post jan.nilsson@tyreso.se


Publicerad av: karin.hassler@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-07-13

Högermeny