Tyck till om tyreso.se

Positivt ekonomiskt resultat för Tyresö kommun

Publicerad den: 2016-01-25

Tyresö kommuns bokslut visar för artonde året i rad positivt resultat. Resultatet för kommunens ordinarie verksamhet år 2014 blev 5,7 miljoner kronor.

Resultatet om +5,7 miljoner kronor är betydligt lägre än föregående år då kommunen erhöll stora engångsintäkter. Nettokostnaderna för verksamheten ökar mer än intäkter i form av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning. Till viss del kompenseras kostnadsökningarna av att de finansiella kostnaderna blev cirka 20 procent lägre än föregående år, då räntekostnaden för kommunens lån blivit lägre till följd av sjunkande marknadsräntor.

Fredrik Saweståhl, kommunstyrelsens ordförande i Tyresö. Foto: Erja Lempinen- Jag är glad över att kommunen för artonde året i rad gör ett plus och att vi fortsätter att stärka kommunens soliditet. Det ger oss bättre marginaler för framtiden. Vi kan inte komma ifrån att 2014 varit ett tufft år ekonomiskt för kommunen och vårt resultat är lägre än budgeterat och vi måste fortsätta ha fokus på att få bra kostnadskontroll inom våra verksamheter, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M).

- Samtidigt ska vi, och inte minst alla som jobbar i kommunen, vara stolta över den höga kvalitet som vi levererar. Jag vill särskilt lyfta fram våra grundskolor där kunskapsresultaten är de bästa någonsin i Tyresö. Att Tyresö har bra skolor är viktigt. Vi har också genomfört många viktiga investeringar och det är en utmaning. Det är dock bättre att planera och investera för tillväxt än för en krympande kommun vilket är verkligheten i alldeles för många andra kommuner i Sverige, säger han.

De verksamheter kommunen anslog mest pengar till under 2014 var vård, skola och omsorg. Totalt
1 780 miljoner kronor eller 87 procent av den totala kostnaden på dryga två miljarder kronor kostade dessa två kärnverksamheter.

Kommunen har investerat för cirka 145 miljoner kronor brutto, och 104 miljoner kronor netto.  Investeringarna gäller bland annat en ny förskola, ledningsförnyelse av VA-nät, infrastrukturarbete vid nybebyggelse, exploateringskostnader för Norra Tyresö Centrum och ett nytt gruppboende.

För mer information kontakta:

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M), 08-5782 9131, 070-488
9131, e-post: fredrik.sawestahl@tyreso.se


Ekonomichef Sigbrith Martinsson, 08-5782 91 40, 070-488 91 40, e-post: sigbrith.martinsson@tyreso.se


Publicerad av: karin.hassler@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-01-25

Högermeny

Relaterad information