Tyck till om tyreso.se

Satsningar för högt valdeltagande

Publicerad den: 2014-08-20

En valwebb, vykort till förstagångsväljare, festival med politikerträff. Tyresö kommun gör en rad insatser för att behålla, och ytterligare stärka, det höga valdeltagandet.

Tyreso.se/val är en webbplats som samlar all information om valet. Här finns en kalender som visar var medborgarna kan träffa partirepresentanter och diskutera kommunpolitiken. Här finns också lättläst information och ett bildspel som berättar om vad de olika valen gäller, vilken instans som bestämmer vad. Partierna i kommunfullmäktige svarar på åtta frågor om hur de vill arbeta med välfärd och samhällsutveckling i Tyresö.

Ett vykort till förstagångsväljare, extra valinformation via en bilaga i lokaltidningen och Tyresö kommuns Facebook-sida används också för att locka besökare till valwebben och öka intresset för de kommunala frågorna.

Valdeltagandet i Tyresö 2010

Även inför valet 2010 lanserade Tyresö kommun en valwebb och genomförde flera satsningar. Valdeltagandet ökade då med flera procent i distrikt där det tidigare varit lågt. Valdeltagandet i Tyresö brukar ligga på en förhållandevis hög nivå. I riksdagsvalet röstade år 2010 87,1 procent (+1,6 jämfört med 2006). I kommunalvalet röstade 84,5 procent (+1,3) av de röstberättigade.

Cirka två tredjedelar av de 1500 personer som var röstberättigade men inte svenska medborgare stannade dock hemma. Riktade informationsinsatser till invandrarföreningar och sfi försökte råda bot på detta.

Åtta av tio förstagångsväljare röstade 2010

Valdeltagande bland förstagångsväljarna blev rekordstort 2010. I Tyresö röstade hela 79 procent av 2459 förstagångsväljare i kommunalvalet. Snittet för Stockholms län var 76 procent, för riket 74 procent.

Förutom informationsinsatserna och skolans engagemang i valet tros de ökade möjligheterna till förtidsröstning ha haft en positiv effekt.


Publicerad av: annika.roed@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2014-08-20

Högermeny