Tyck till om tyreso.se

Utökad busstrafik till och från Tyresö

Publicerad den: 2013-12-13

På måndag 15 december blir det lättare att åka kollektivt till och från Tyresö. En utredning som Tyresö kommun har initierat har resulterat i nya busslinjer, tätare avgångar och senare turer.

Tyresö kommun har tillsammans med SL gjort en kollektivtrafikutredning för att se hur man kan förbättra resandet för Tyresöborna.

– Syftet med utredningen är att hitta sätt att få fler att åka kollektivt och därmed minska koldioxidutsläppen. Det ligger helt i linje med viktiga mål i kommunplanen samt vår klimatstrategi. Bättre busstrafik är också viktigt för minska bilköerna på framför allt Tyresövägen, säger Helena Hartzell, trafikplanerare.

En noggrann marknadsanalys har kartlagt var i kommunen invånarna bor, var de arbetar och var de går i skolan. Detta för att lokalisera brister och var man behöver förstärka trafiken. Utredningen lämnar förslag på en rad trafikförändringar. Förutom marknadsanalysen har synpunkter från Tyresöbor, SL och trafikentre­prenörerna legat till grund för förslagen.

Ny linje utan omväg via centrum

Flera av dessa kommer SL att genomföra redan 15 december i år. Bland annat kommer en helt ny busslinje, 814, att gå mellan Strandängarna och Gullmarsplan i rusningstid, utan omvägen över Tyresö centrum. Andra exempel på förbättringar är att 816 och 824 kommer att gå senare på kvällarna. Dessutom får flera linjer en rad nya avgångar, till exempel linje 812, 813, 815C, 872, 873 och 875.

Med tätare turer får fler sittplats på bussen, vilket är bra av både säkerhets- och bekvämlighetsskäl.

Smidigare att förflytta sig inom kommunen

Kommunen fortsätter dialogen med SL och deras trafikutövare. Bland annat med fokus på att ­ytterligare förbättra kommunens öst-västliga förbindelser.

– Tyresös befolkning växer och vi har flera nya bostadsområden på gång. När vi bygger ut och om vägnätet här i Tyresö är vår strategi att alltid planera för framtida busslinjer och bättre busshållplatser. Vi vill på alla sätt underlätta möjligheterna att åka kollektivt för de som bor i och flyttar till Tyresö, säger Helena Hartzell. 

Kontakt

Tyresö kommun: Helena Hartzell, tel 08-5782 92 55, helena.hartzell@tyreso.se

Fakta:

Linje 812, 813 och 815C får fler avgångar
Linje 814 Ny linje från Strandängarna via Ältabergsvägen till Gullmarsplan och omvänt.
Linje 816 förlängs till Strandängarna i Tyresö strand. Fler avgångar på kvällen måndag–fredag. Hållplatsen Tyresö strand ersätts av Strand­badet.
Linje 823 trafikerar inte hållplats Skogsängsvägen i riktning mot Gullmarsplan.
Linje 824 Helgnätter förlängs två turer från Trollbäckens C till Tyresö C för att förbättra förbindelserna mellan Tyresös olika kommundelar. Även två nya turer Tyresö C–Trollbäcken C helgnätter.
Linje 872, 873 och 875 får fler avgångar måndag-fredag.Publicerad av: christine.salomonsson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2013-12-13

Högermeny