Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Kvalitet i förskolan

Tyresös förskolor arbetar på ett medvetet sätt med kvalitet och resultatuppföljning. En del arbete är gemensamt för alla, annat anpassas efter varje förskolas behov.

Gemensamma uppföljningsmetoder för Tyresös förskolor

Alla enheter skriver en kvalitetsredovisning varje år. I kvalitetsredovisningen följer man upp hur arbetet mot målen i läroplanen samt kommunala mål har gått under läsåret och sätter upp nya mål för det kommande läsåret.

Tyresö kommun är en del av samarbetet Våga Visa, där 8 kommuner tillsammans utvärderar kvalitetsarbetet i förskola och skola. Våga Visa-arbetet består bland annat av observationer i verksamheten och gemensamma, årliga brukarenkäter till föräldrar och elever. Vi på förskolan Loket har blivit observerade och rapporten finns på den här sidan. Även resultaten på den senaste brukarenkäten hittar du här.


Publicerad av: Katarina Stridsberg

Senast uppdaterad: 2017-11-03

Högermeny

Föräldraenkät

Föräldraenkät