Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Fritidshem

Vårt mål är att öka barnens förmåga att

 • umgås med varandra med respekt
 • visa tolerans och vara hänsynsfulla 
 • bry sig om varandra och vara empatiska
 • kunna lösa konflikter
 • förstå regler
 • kunna ha roligt med varandra.

För att sträva efter detta mål ska vi

 • ta upp värden som empati, respekt, hänsyn och tolerans, regler och umgängesformer i samtal och i det dagliga mötet med barnen
 • hjälpa barnen i konfliktsituationer och ge dem konfliktlösningsmodeller
 • uppmuntra dem till positivt socialt beteende och ge dem uppskattning för det
 • leka gruppstärkande lekar
 • vara goda förebilder
 • sätta tydliga gränser för negativt socialt beteende och göra konsekvenserna tydliga.

Publicerad av: eva.zetterlund@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-10-04

Högermeny

Relaterad information

Kontakt

Kontakt

Förskoleklass/Fritidshem Miklagård 
Tel: 08-5782 7137 

Skolår 1/Fritidshem Idavall Öppningsavdelning/Stängningsavdelning 
Tel: 08-5782 7135

Skolår 2/Fritidshem Midgård 
Tel: 08-5782 7138

Skolår 3/ Fritidshem Mimers Brunn 
Tel: 08-5782 7136