Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Elevhälsoteam

Elevhälsa på Kumla skola

Vårt förhållningssätt- En skola för var och en

Alla elever är olika och har därmed olika behov av undervisning som är anpassad till deras förmåga och förutsättningar. Kumla skola vill att alla elever ska få maximal möjlighet att växa kunskapsmässigt, socialt och personligt. Alla elever ska känna sig trygga i skolan. Detta gäller inte minst elever med behov av anpassning och särskilt stöd. Genom att fokusera på elevernas förmågor och kompetenser ska skolan bidra till en positiv utveckling för elevernas lärande.

Kumla skola arbetar proaktivt/förebyggande. Det betyder bland annat att vi strävar efter att skapa lärmiljöer där alla elever ges möjlighet att utvecklas. Det innebär också att vi sätter in stöd så tidigt som möjligt. Vi strävar efter att skolans insatser ska ske i den klass/grupp som eleven tillhör.

Kumla skola har ett öppet förhållningssätt och vi ställer oss positiva till att samarbeta med externa aktörer som har något att tillföra vår verksamhet.

Samarbete med föräldrar/vårdnadshavare

För att lyckas väl med elevernas utveckling är skolan även beroende av ett gott samarbete med vårdnadshavarna. Detta gäller särskilt de elever som har behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Därför tar vi för vana att förankra och söka stöd hos vårdnadshavarna när skolan planerar insatser. Vårdnadshavarens medgivande är inte nödvändigt varken för anpassningar eller för de åtgärder som beslutas. Medgivande krävs dock när medisinsk- psykologisk- eller psykosocial utredning förslås. Dessa ärenden omfattas av en högre sekretess.

Elevhälsoteamet - EHT

Elevhälsoteamet på Kumla skola utgörs av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, psykolog, kurator, studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger och speciallärare. Rektor fattar, i samråd med elevhälsoteamet, beslut om särskilt stöd och andra insatser som rör elevernas skolgång.


Publicerad av: eva.zetterlund@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-15