Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Våld och inbrott

Kumla skola accepterar inte våld, missbruk och annan olaglig verksamhet på skolan.

Här är vår handlingsplan:

Våld
Den som uppmärksammar eller får kännedom om våld:

 1. Den vuxne ingriper och säger ifrån
 2. Kontaktar mentorn/mentorerna
 3. Mentorerna tillsammans med de som ingripit har samtal med eleverna, samt informerar föräldrarna.
 4. Vid upprepat våld / allvarliga hot kallas även föräldrarna till skolan och skolledningen informeras och gör en bedömning om polisanmälan ska göras.

Knivinnehav
Den som uppmärksammar eller får kännedom om att elev har kniv:

 1. Ser till att kniven blir beslagtagen
 2. Kniven lämnas till skolledningen som polisanmäler

Stöld
Den som uppmärksammar eller får kännedom om stöld:

 1. Den vuxne ingriper och tar reda på vad som hänt
 2. Den vuxne pratar med mentorn
 3. Mentorn pratar med eleven och föräldrarna
 4. Om stölden fortfarande bedöms som allvarlig gör skolledningen en polisanmälan

Missbruk i skolan
Den som uppmärksammar eller får kännedom om missbruket:

 1. Eleven förs till skolsköterskan
 2. Skolsköterskan tar kontakt med föräldrarna som får hämta eleven
 3. Skolsköterskan informerar mentorn och skolledningen

Innehav/försäljning av droger i skolan
Den som uppmärksammar eller får kännedom om innehavet/försäljningen:

 1. Ser till att varorna beslagtags
 2. Informerar skolledningen som kontaktar mentor och föräldrar
 3. Skolledningen gör en bedömning om en polisanmälan ska göras.

Skadegörelse/klotter
Den som uppmärksammar eller får kännedom om skadegörelse/klotter:

 1. Den vuxne ingriper och förhindrar fortsatt skadegörelse
 2. Den vuxne pratar med mentorn
 3. Eleven bör så långt som möjligt återställa skadan, arbeta eller betala

Vid okänd gärningsman:

 1. Kontakta vaktmästaren för fotografering och sanering
 2. Vaktmästaren informerar skolledningen som polisanmäler

Hot/kränkning elev/elev
Den som uppmärksammar eller får kännedom om hot/kränkning:

 1. Direkt tillsägelse från vuxen till elev
 2. Den vuxne informerar berörda mentorer
 3. Mentorn har samtal med eleven samt informerar föräldrarna
 4. Vid upprepade allvarliga hot kallas även föräldrarna till skolan och skolledningen informeras och gör en bedömning om polisanmälan ska göras

Hot/kränkning elev/vuxen
Den som uppmärksammar eller utsätts för hot/kränkning:

 1. Direkt tillsägelse från vuxen till elev
 2. Den vuxne informerar berörda mentorer
 3. Mentorn har samtal med eleven och om utsatt person orkar
 4. Vid upprepade allvarliga hot kallas även föräldrarna till skolan och skolledningen informeras och för en bedömning om polisanmälan.

Inbrott
Den som först får kännedom om inbrotten kontaktar skolledningen som polisanmäler.

Vid polisanmälan
Det är alltid skolledningen som gör polisanmälan. Rektor undertecknar formellt. Skolledningen tillsammans med mentorn och eventuellt kurator informerar föräldrarna.


Publicerad av: Eva Zetterlund

Senast uppdaterad: 2016-07-13

Högermeny