Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Policy för elevavgifter

Policy för elevavgifter inom grundskolan i Tyresö

Skollagen
Principen om avgiftsfri utbildning i grundskolan är en av hörnstenarna i den svenska utbildningspolitiken. Huvudreglerna återfinns i skollagens kap. 4.

”Utbildningen i grundskolan skall vara avgiftsfri för eleverna. De skall utan kostnad ha tillgång till böcker, skrivmateriel, verktyg och andra hjälpmedel som behövs för en tidsenlig utbildning. I verksamheten får dock förekomma enstaka inslag som kan föranleda en obetydlig kostnad för eleverna” (4§)
”Eleverna i grundskolan skall erbjudas kostnadsfria skolmåltider” (4a§)

Avgifter vid utflykter, idrottsdagar, museibesök etc.
I Tyresös kommunala grundskolor gäller: Utflykter och motsvarande inslag i våra skolors verksamhet måste genomföras inom ramen för skollagens regler.

Matsäck
När skolan på grund av särskilda aktiviteter inte kan erbjuda eleverna skollunch i vanlig ordning måste ett kostnadsfritt alternativ erbjudas.

Klasskassor
I Tyresös kommunala grundskolor gäller: Föräldrar ska kunna komma till av skolan anordnade föräldraträffar utan att känna sig klämda av olika insamlingskrav. Däremot kan föräldrar gärna träffas vid annat tillfälle för att samla in pengar till olika typer av aktiviteter.

Lägerskola/skolresa och klassresa  

Policy för lägerskola/skolresa och klassresa  i Tyresös kommunala grundskolor

Lägerskola
Lägerskola/skolresa är en skolledd verksamhet. Lägerskola/skolresa är förlagd utanför skolans lokaler och genomförs i studiesyfte. Ansvarig personal står för planering under skoltid. Föräldrar kan medverka.

  • Lägerskola/skolresa ska vara väl förankrad hos samtliga barn/föräldrar i klassen och planeras i god tid.
  • Lägerskola/skolresa med övernattning och måltider bekostas av skolan.
  • Lägerskola/skolresa ska beviljas av rektor.
  • Personal som följer med vid lägerskola/skolresa har lön enligt avtal.

Klassresa
Att besluta om en klassresa som får till följd att föräldrarna måste ställa upp med stora belopp är inte förenligt med skollagen.
Klassresor är resor som initieras och arrangeras av föräldrar och elever. Dessa resor ska förläggas utanför skoltid.
Deltagandet är frivilligt.

Föräldrar ansvarar för insamling och hantering av reskassa. Under klassresor gäller kommunens olycksfallsförsäkring men skolan har inget ansvar. Personal som väljer att följa med på klassresor gör det på egen fritid och får ingen ersättning från skolan.


Publicerad av: eva.zetterlund@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-15

Högermeny