Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Ledighet för elever

Året har 365 dagar, av dessa går eleverna i skolan 178 dagar och är lediga 187 dagar. Det är vår uppfattning att ledigheter för resor och andra trevligheter bör kunna förläggas till de dagar eleven redan är ledig. Därför är vi restriktiva med att bevilja ledigheter.

När vi tar ställning till ansökan om ledighet bedömer vi naturligtvis skälet till den önskade ledigheten samt elevens hela studiesituation. En elev som riskerar att inte nå målen eller kunskapskraven har vi svårare att bevilja ledigt.

Vi beviljar inte ledigheter under perioden för de nationella proven i år 3, 6 och 9.


Publicerad av: Eva Zetterlund

Senast uppdaterad: 2016-05-16

Högermeny