Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Elev som riskerar att inte nå kunskapskraven

Handlingsplan för elever som riskerar att inte nå kunskapskraven.

Vårdnadshavare vars barn ej når kunskapskraven får ett brev med information om att ett åtgärdsprogram ska upprättas. Information finns också tillgänglig i Unikum, kommunens digitala verktyg för studieresultat och IUP.
Åtgärdsprogram:
• Undervisande lärare noterar risken i Unikum och gör ett underlag till åtgärdsprogram (ÅP) på särskild blankett. I underlaget beskriver ämnesläraren vad som fattas/krävs/för att nå kunskapskraven.
• Klassläraren/mentor skickar hem en kopia på blanketten till vårdnadshavare för och kallar till ett möte där ÅP upprättas.
• I de fall det krävs ytterligare stödinsatser från skolan ansvarar klassläraren/mentorn för att detta anmäls till elevhälsoteamet där också skolledningen medverkar.


Publicerad av: Eva Zetterlund

Senast uppdaterad: 2017-11-15

Högermeny