Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Elevstödjare

Elevstödsutbildning på Kumla skola

I åk 8 har eleverna på Kumla skola möjlighet att söka en utbildning för att bli elevstödjare på skolan. Den bedrivs genom lokalföreningen Hassela Solidaritet Trollbäcken som verkat på skolan under många år.

Målet med utbildningen är att elevstödjaren får bättre självkännedom så att han/hon kan vara en bra förebild och en juste kamrat och ta avstånd från
• mobbing
• skolk
• förstörelse
• tobak
• alkohol

och bidra till tryggheten i skolan.

Eleverna som väljs ut får 3-4 dagars utbildning på hösten i åk 8 och en påbyggnadsutbildning under tre dagar i åk 9.
Kursen omfattar ledarskap, antimobbningsarbete, självkännedom, goda förebilder, arbete mot tobak och alkohol, gruppdynamik m.m. Föreningen betalar kurserna för eleverna och genom att bli medlem stödjer du föreningen.

Tillbaka i skolan får eleverna arbeta med och delta i bl.a.

• Ordna disco för yngre elever
• Rastverksamhet, skapande av trygghet i korridorerna
• Utbildning av yngre elever
• Ordna natturnering
• Träffar för att pejla läget på skolan och hjälpa andra.
• Skidresa

Av dessa elever förväntar vi oss att

• man är en god förebild för vår verksamhet, vilket innebär att man visar tydligt avståndstagande mot mobbning, skolk, alkohol och andra droger.
• man fungerar som kunskapsspridare kring gällande goda värderingar beträffande mobbning, skolk, alkohol och andra droger.
• man ska kunna fungera som stödperson till elever som behöver stöd och hjälp.
• man ska kunna bidra till trygghet i korridorerna och motarbeta mobbning.

Vår förening startade 1986 och har alltsedan dess kämpat mot våld droger och mobbing bland våra tonåringar i Trollbäcken.

Vi vill ge våra barn en så trygg miljö som vi kan.

Vi är ca 190 MEDLEMMAR NU.

Vi behöver dig!

Att bli medlem

Kostar 50 kr för barn (till 25 år) postgiro 4084112-4
100 kr för vuxna.

Med vänlig hälsning från Styrelsen 
Genom Ordförande Birgitta Pettai


Publicerad av: eva.zetterlund@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-15

Högermeny