Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Föräldramedverkan

Här kan du läsa om utvecklingssamtal, föräldramöten och kontaktböcker.

Utvecklingssamtal
Föräldrar med elever på F-9 inbjuds till ett samtal en gång per termin och utmynnar i en individuell utvecklingsplan i skolportalen. Utvecklingssamtalet är ett regelbundet återkommande samtal mellan elev, lärare/mentor och föräldrar. Utvecklingssamtalet handlar om elevens skolgång och utveckling. 
 
Föräldramöten
Föräldrarna med barn på F-9 inbjuds till minst ett föräldramöte per läsår.

Föräldraföreningen
Skolan har en aktiv föräldraförening, Kumla skolas föräldraförening, som vid regelbundna möten tillsammans med skolledning diskuterar skolans verksamhet.
Syftet med föräldraföreningen är att tillvarata elevernas och föräldrarnas intressen för att utveckla och förbättra skolarbetet och skolans miljö. God och regelbunden information mellan hem och skola är en förutsättning för att skolan ska fortsätta utvecklas. Föreningen är öppen för alla föräldrar i Kumla skola i årskurs F-9.

Informationsmöten
Skolledning inbjuder  föräldrar till  informationsträffar om skolans verksamhet. Det kan gälla till exempel skolans arbetsplan och läroplan.

Kontaktboken
Alla elever har en egen kontaktbok. Genom kontaktboken kan skolan och hemmet hålla en fortlöpande kontakt för att följa upp elevernas skolgång.

Gemensamma föreläsningar
Skolan anordnar föreläsningar där personal och föräldrar bjuds in. Ibland sker dessa föreläsningar i samarbete med Föräldraföreningen och skolorna i Trollbäcksområdet. 

Informationskanaler
Information till föräldrar om det enskilda barnet ges via:

  • Kontaktboken
  • Utvecklingssamtal
  • Mitterminsinformation
  • Mitterminsvarning
  • Betygsvarning
  • Terminsintyg
  • Information om skolarbete och studieresultat
  • Betyg.

Föräldravandring
Föräldravandringar arrangeras i samband mellan kommunens skolor, svenska kyrkan och polisen.
Som förälder vandrar du en kväll per läsår. Skolan delar in föräldrarna till elever skolår 6-9


 

 


Publicerad av: git.nilsson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2013-12-05

Högermeny