Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Så arbetar vi

Årskurs F–5

Förskoleklass. Förskoleklassen slussas successivt in i den stora helheten på Kumla skola. I våra förskoleklasser arbetar förskollärare under förmiddagarna och till viss del under eftermiddagarna/fritids. Vi erbjuder utökad förskoleverksamhet till klockan 12.00 varje dag. Efter kl. 12.00 tar fritidsverksamheten vid i samma lokaler.

Fritidshem. Vi har 5 fritidshemsavdelningar på Kumla skolas fritidshem. På fritidshemmet ger vi barnen möjlighet att prova på meningsfulla fritidssysselsättningar samtidigt som det finns utrymme för spontana aktiviteter och fri lek. Ett mål är att ge barnen god social kompetens.

Skoldagen. Varje klasslärare ansvarar för en grupp elever. Klassläraren dokumenterar elevens studieresultat och utveckling, hämtar information från andra lärare i arbetslaget samt ansvarar för kontakten med hemmet.

Årskurs 6–9
Strukturen på dagen är:
• Mentorstid
• Lektioner
• Stugtid

Mentorstid. Mentorerna träffar sin mentorsgrupp fyra gånger varje vecka. Mentorn ger handledning och dokumenterar elevens studieresultat. Mentorn ansvarar för kontakten med hemmet genom sites och utvecklingssamtalen.

Traditionella lektioner. Eleverna har lektioner där lärare undervisar i 20-grupper. De flesta lektioner är 60 minuter.  

Stugtid. På stugorna ges eleverna stora möjligheter att själva välja vad det ska arbeta med. Detta inflytande hoppas vi skapar delaktighet och ansvar. Stugorna används till att fördjupa sina ämneskunskaper, tematiska studier, ta igen missad undervisning med mera. Eleverna har ett stort antal stugor att välja mellan för att utföra det arbete som de planerat att göra. I stugorna finns lärare som är ämnesexperter i till exempel svenska, matematik och engelska.

Språkval. I Tyresö kommun börjar språkvalet i skolår 7. På Kumla erbjuder vi franska, spanska och tyska

Dramaprofil. På Kumla skola erbjuder vi dramaprofil i åk 6-9.

Elevinflytande. Förutom inflytande över undervisningen kan eleverna påverka sin egen skolgång samt skolans arbetsmiljö enligt följande:

•  Utvecklingssamtal/Öppet hus
•  Elevråd
•  Klassråd
•  Mentorstid
•  Utvärdering
•  Biblioteksråd
•  Matråd

Föräldramedverkan
•  Utvecklingssamtal
•  Öppet hus
•  Föräldramöten
•  Föräldraförening
•  Informationsmöten
•  Sites
•  Gemensamma föreläsningar

Information till föräldrar
• Utvecklingssamtal
• Sites 
• Öppet hus
• Mitterminsinformation
• Betyg
• Terminsintyg

Internationella gruppen
Internationella gruppen anordnar varje år i maj Kumla skolas dagsverke. Pengarna används till att bekosta skolgång för barn och vi stödjer i nuläget ett projekt, Dharampur i norra Indien. Vi har direktkontakt med ansvariga för Indien projektet.

Våren 2009 fick Kumla skola solidaritetspris på 7000 kronor från TUFF (Tyresö u-lands och fredsförening) för våra dagsverksinsatser.
I januari 2010 reste tre lärare från skolan till Indien för att se hur pengarna används.
Kumla skola är en s.k. Global Friend skola, vilket innebär att vi deltar i den årliga röstningen om vem som ska få World’s Children’s Prize for the Rights of the Child. I samband därmed lyfter vi fram FN:s barnkonvention om barnens rättigheter i världen.


Publicerad av: eva.zetterlund@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-08-23