Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Rektorn har ordet!

Publicerad den: 2016-09-07

Rektorsbrev

Hej,

Nu har äntligen skolan fyllts med elever igen efter sommaren. Vi ser fram emot det här läsåret och lovar att vi ska göra allt vi kan för att tiden på Kumla skola i alla delar ska vara utvecklande för elevens lärande i såväl kunskaper som i sociala färdigheter och bli ett positivt minne för livet. Med det menar vi att eleverna ska känna sig trygga och trivas i skolan, att vi använder metoder och pedagogik som ger bäst effekt för lärandet så att vi kan hjälpa eleverna att utvecklas maximalt, att vi är tydliga med syften och mål och att vi gör skoldagen meningsfull och i många delar lustfylld. Vi ska också arbeta för att lära elever att ta ansvar och få inflytande i såväl undervisningen som i rast- och matsituationen.

 

Tyvärr måste jag meddela att vi under detta läsår kommer att pausa vår satsning på kulturprofil i år 1-5 på grund av personalsituationen. Vi kommer att arbeta med bild och musik och skapande på mer traditionellt sätt under läsåret. I övrigt kommer skolan att organiseras på ungefär samma sätt som förra året.

 

Under året kommer lärarna att arbeta med en fortbildningssatsning i formativ bedömning.  Under två år kommer lärarna att träffas kontinuerligt, besöka varandras lektioner och prova nya metoder för att hitta belägg för elevernas lärande och jobba med feed-back bland annat. Fortbildningsmaterialet har tagits fram av den engelske professorn Dylan Wiliam som är en av de främsta forskarna inom området formativ bedömning eller bedömning för lärande som det också kallas.

 

Med vänlig hälsning

Jonas Åkesson

Rektor


Publicerad av: eva.zetterlund@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-10-04

Högermeny