Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Kalender

Läsåret 2017/2018

(Observera att vissa skolor har lagt studiedagar i samband med terminsavslut. Detta gör att avslutningsdagen kan vara olika datum på olika skolor. Kontrollera datumet med din skola.)

Höstterminen 2017

Eleverna börjar den 21/8 och slutar den 21/12; julavslutningsdag

Höstlov: vecka 44

Vårterminen 2018

Studiedag den 8/1

Eleverna börjar den 9/1 och slutar den 13/6; sommaravslutningsdag

Sportlov: vecka 9

Påsklov: vecka 14

Lovdagar: 30/4 samt 11/5


LÄSÅRET 2018/2019

Höstterminen 2018

Eleverna börjar den 20/8 och slutar den 20/12; julavslutningsdag

Höstlov: vecka 44

Vårterminen 2019

Eleverna börjar den 7/1 och slutar den 11/6; sommaravslutningsdag

Sportlov: vecka 9

Påsklov: vecka 16

Lovdagar: 31/5 samt 7/6

Så här regleras läsåret och skoldagarna för elever och lärare

Läsårstiderna regleras i Skolförordningen SFS 2011:85 kap 3 § 2.
Elevernas läsår ska börja i augusti och sluta i juni och omfatta minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar.

Högst fem dagar per läsår får läggas ut som kompetensutvecklingsdagar för lärare. Dessa kan förläggas under elevernas läsår vilket innebär att läsåret blir 183 dagar eller i anslutning till läsåret som då komprimeras till 178 dagar.

Barn- och utbildningsförvaltningen har valt att förlägga kompetensutvecklingsdagarna under läsåret. Rektor beslutar om den tidsmässiga förläggningen av dagarna.  Lärarnas reglerade arbetstid omfattar 194 dagar.   

 

 

 

 

 


Publicerad av: Eva Zetterlund

Senast uppdaterad: 2017-12-08

Högermeny