Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Kalender

Läsåret 2017/2018

Elevernas läsår

Höstterminen 2017: Eleverna börjar den 21/8 och slutar den 21/12; julavslutningsdag
Halvstudiedag 4 oktober och 28 november

LOV
Höstlov: vecka 44

Vårterminen 2018: Eleverna börjar den 9/1 och slutar den 13/6; sommaravslutningsdag

LOV:
Sportlov: vecka 9

Påsklov: vecka 14

Lovdagar: 30/4 samt 11/5

Öppet hus och utvecklingssamtal

Information om utvecklingssamtal finns sites på respektive årskurs hemsida.


Så här regleras läsåret och skoldagarna för elever och lärare

Förläggning av läsår regleras i Skolförordningen SFS 2011:85 kap 3 § 2.
Elevernas läsår ska börja i augusti och sluta i juni och omfatta minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar.

Högst fem dagar per läsår får läggas ut som kompetensutvecklingsdagar för lärare. Dessa kan förläggas under elevernas läsår vilket innebär att läsåret blir 183 dagar eller i anslutning till läsåret som då komprimeras till 178 dagar.

Barn- och utbildningsförvaltningen har valt att förlägga kompetensutvecklingsdagarna under läsåret. Rektor beslutar om den tidsmässiga förläggningen av dagarna.  Lärarnas reglerade arbetstid omfattar 194 dagar.   


 

 

 

 

 


Publicerad av: Eva Zetterlund

Senast uppdaterad: 2017-09-28

Högermeny