Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Om elevrådet

Elevrådet tidiga skedet

Beskrivning: Skolans elevråd har klassrepresentanter från årskurs 2-5. En elev från de högre årskurserna är ordförande. En representant från skolledningen samt en personalrepresentant är med på elevrådets möten. Elevrådet träffas regelbundet. Det som avhandlas i elevrådet har barnen till uppgift att förmedla till den egna klassen på klassrådet.


Syfte: Att barnen får vara delaktiga i skolan på ett demokratiskt sätt. Vi vuxna i skolan får värdefulla idéer och synpunkter från barnen. Barnen lär sig mötesteknik samt hur beslut tas.

 

Elevrådet senare skedet.

Beskrivning: Från samtliga mentorsgrupper sitter en vald elev som representant i elevrådet.
Elevrådet är uppbyggt efter allmänna mötesprinciper med ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, etc.


Syfte: Representanten fungerar som ett språkrör för sin mentorsgrupp. Elevrådet behandlar frågor som berör elevernas skolsituation. Elevrådet arbetar bland annat för en förbättrad elevmiljö på skolan.


Publicerad av: Eva Zetterlund

Senast uppdaterad: 2017-10-16

Högermeny