Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Språk och kommunikation

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra" Hämtat ur förskolans läroplan, Lpfö 98/1

På samlingarna använder vi oss av sång, rim, ramsor, sagor, dans, musik, lek och rörelse.

Vi går till biblioteket i grannhuset och läser regelbundet tillsammans med barnen.

Arbetet med barns språkutveckling ska utgå från barnets individuella förutsättningar och behov.

Barn lär sig språk och utvecklar begrepp genom samspel med andra, genom att sätta ord på egna upplevelser och genom att använda språket som redskap för tänkande, för kommunikation och kunskapsutveckling.Samling


Publicerad av: camilla.lofquist@utb.tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-11-01

Högermeny