Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Matematik

"Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar" Hämtat ur förskolans läroplan Lpfö 98/10

Vi använder matematik dagligen i våra samlingar, sagor, sånger och lekar.

På avdelningarna ges möjlighet till att fundera, undersöka, klassificera, sortera, göra mönster, bygga och räkna.

Här finns olika former och magnetism att upptäcka och utforska.

Matematik

Matematik i skogen 


Publicerad av: camilla.lofquist@utb.tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-02-09

Högermeny