Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

"Förskolans ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära" Hämtar ur Förskolans läroplan Lpfö 98/10

Leken är viktig för barnets utveckling och lärande.

I leken utforskar barnet sin omvärld och bearbetar intryck, upplevelser och erfarenheter samt kommunicerar med andra barn.

Barnen utvecklar sina intressen och förmågor. Leken är den form och det forum där barnet själv har kontroll.

Barnen använder sin sociala, känslomässiga, motoriska, intellektuella förmåga och övar att samarbeta individuellt och i grupp.

Lek

Lek 


Publicerad av: camilla.lofquist@utb.tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-10-04

Högermeny