Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Vår organisation

Vår rektorsenhet består av Krusboda skola årskurs F-6.

Rektor: Susie Broquist Lundegård, Krusboda skola

Skolform: Grundskola år F-6 samt fritidshem
Elevantal läsåret 16/17: ca 415 elever
Förskoleklass: ca 65 elever

En helhetssyn på barnets lärande genom åren är viktig i vår verksamhet. Lärandet står i fokus och utgör en röd tråd genom allt som sker hos oss. Alla elever ska ha möjlighet att med vår hjälp och vägledning klara läroplanens kunskapsmål.

På Krusboda skola erbjuder vi alla barn en stor bredd i lärandet.

  • I vårt uteklassrum, Gröna rummet, har vi kretslopp och odling.
  • Konstförrådet ingår naturligt i det dagliga lärandet
  • Vi kontrollerar och följer upp varje barns kunskaper och framsteg.
  • I vår verksamhet tränar vi medvetet den sociala kompetensen.
  • Vi arbetar utifrån en gemensam värdegrund som vi tillsammans skapat elever, föräldrar och personal.
  • Vi arbetar för att skapa arbetsro och en god arbetsmiljö.
  • Vi utvärderar vår verksamhet och förbättrar kontinuerligt vårt arbete.
  • Vi strävar efter att vara sunda och friska och rör oss därför gärna både inom- och utomhus.

Publicerad av: Pierre Näsman

Senast uppdaterad: 2017-11-15

Högermeny