Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Krusboda skolas Miljöplan

Skolan strävar efter att få eleverna att visa respekt och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

1. Miljögruppens arbete

 • Skolan är "Grön flagg-certifierad" vilket innebär att vi aktivt arbetar med Håll Sverige Rents skolprogram för hållbar utveckling.
 • Miljögruppen träffas regelbundet och lägger upp arbetet med Grön flagg samt ordnar temadagar och aktiviteter som hela skolan deltar i.

1. Miljögruppen ansvarar för att det kontinuerliga miljöarbetet på skolan fortgår:

 • Alla klassrum samt personalrum återvinner papper.
 • Tar tillvara på felutskrifter och kopierat material som kan användas som kladdpapper i skolan och på fritids för att minska vår pappersförbrukning. Vi kopierar i möjligaste mån dubbelsidigt och är återhållsamma med utskrifter från datorn.
 • Alla klassrum samt personalrum komposterar organiskt material som sedan blir till energirik mylla i Gröna rummet.
 • Skolan arbetar med att minska vårt matavfall genom att informera eleverna samt att skolköket väger matavfallet och synliggör för eleverna hur arbetet fortgår.
 • Skolan använder inga engångsartiklar såsom koppar eller bestick i personalrummet.

2. Gröna rummet

 • Att kunna följa årstidsväxlingarna och växternas livscykel från frö till frö ger eleven förståelse och inblick i vårt ekologiska system. Att driva upp sina egna grönsaker och frukter ger möjlighet till förståelse för hur mat blir till, men även hur vår mat produceras och fraktas.
 • Viss undervisning sker i Gröna rummet som ger en bra möjlighet att på ett konkret sätt levandegöra undervisningen.
 • Årskurs 1 introduceras i Gröna rummet, i kretsloppet och hur vår kompost fungerar samt sår fröer under våren och arbetar med vad ett frö behöver för att gro.
 • År 3 sår och planterar i Gröna rummet och tittat på en växts livscykel.
 • Praktisk matte och No undervisning.

3. Återkommande aktiviteter och studiebesök

 • Årskurs 1 genomför ett guidat studiebesök på Petterboda återvinningscentral.
 • Hela skolan deltar i de nationella skräpplockardagarna och städar närområdet.
 • Årskurs 5 besöker Kolardammen och får lära sig hur dagvattenreningen fungerar i Tyresö.
 • Skolan uppmärksammar Earth hour och arbetar med hur vi alla kan minska vår energiförbrukning.

// Miljögruppen


Publicerad av: Pierre Näsman

Senast uppdaterad: 2017-05-23

Högermeny