Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Trygghetsgruppens Handlingsplan

Trygghetsgruppens handlingsplan och arbete på Krusboda skola vilar på skolans likabehandlingsplan, värdegrund och trivselregler. Vi arbetar för att alla barn och vuxna i skolan ska vara trygga.

Vår målsättning:
Vi vill motverka all form av utsatthet det vill säga, ingen ska behöva utsätta någon och ingen ska behöva bli utsatt för kränkande handlingar.

Vid oro över att ditt barn inte mår bra eller blivit utsatt/utsätter andra för kränkande handlingar kan du som vårdnadshavare ta kontakt med Trygghetsgruppen.

Vi är flera som som ingår i Trygghetsgruppen. Vill du ha kontakt med Trygghetsgruppen, e-postar du:
Gittan Kummetz gittan.kummetz@tyreso.se som tar "ärendet" vidare till gruppen.

Har du ej möjlighet att ta kontakt via e-post kan du ringa Jennie på vår expedition som vidarebefordrar information, tel. 08-5782 98 02.

Hur gör vi?

  • Vi genomför trivselenkät en gång per termin som vi sammanställer och analyserar Resultatet av analysen presenteras på ett APT för att ev åtgärder ska kunna genomföras. Varje arbetslag har ansvar för att genomföra åtgärder utifrån analysen med ev. stöd från Trygghetsgruppen.
  • När vi fått signaler från elev, förälder eller annan vuxen genomför vi enskilda utredande samtal med samtliga inblandade, samt anmäler till rektor/biträdande rektor.
  • Utifrån informationen från samtalen agerar Trygghetsgruppen. Vi kan då göra det genom att ha medlingssamtal, gruppsamtal, enskilda samtal och gruppövningar.
  • När Trygghetsgruppen agerar kontaktar vi alltid berörda vårdnadshavare via e-post eller telefon. Vid insatser gör vi alltid en uppföljning med samtliga inblandade.
  • Vi dokumenterar alla insatser i form av minnesanteckningar.
  • Vi eftersträvar i möjligaste mån att vara två representanter från Trygghetsgruppen vid alla insatser.

Publicerad av: Pierre Näsman

Senast uppdaterad: 2017-05-23

Högermeny

Relaterad information