Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Så arbetar vi

Vi hälsar dig och ditt barn varmt välkomna till Krusboda skola. Att få ny kunskap och att få det genom glädje och omtanke är viktigt för oss.

Trygghet och lärande

Vi vill att ditt barn skall trivas, vara tryggt och nå framgång i sitt lärande hos oss. Alla barn skall kunna läsa, skriva och räkna då de lämnar Krusboda skola. De får nya kunskaper i många olika områden genom olika arbetssätt och upplevelser tillsammans med lärare, pedagoger och klasskamrater. Alla barn skall ha en demokratisk, etisk och moralisk kunskap och minnas Krusboda skola med glädje.

Krusboda skola har också en specialpedagog och kurator. Skolan har också en trygghetsgrupp och ett elevvårdsteam där skolsköterska, skolledare, specialpedagog, kurator och skolpsykolog regelbundet träffas. Vi följer barnens skolgång och är uppmärksamma på om något verkar problematiskt. Skolan kontaktar alltid berörd förälder om något rörande ett enskilt barn eller grupp oroar. Tillsammans utarbetar föräldrar, skola och elev ett åtgärdsprogram vid behov. Detta som stöd och hjälp för en fortsatt gynnsam utveckling för eleven. Föräldrar som önskar kontakt med trygghetsgruppen rörande det egna barnets skolgång kontaktar i första hand barnets lärare. Det går också att kontakta skolledningen, skolsköterska, specialpedagogen, kuratorn eller skolpsykologen.

Personal och föräldrar
Skolan har mycket behörig, kompetent och entusiastisk personal till stöd och hjälp för ditt barns lärandeprocess. För att ditt barn skall lyckas är du som förälder mycket viktig. Det stöd och engagemang som du som förälder kan ge ditt barn i skolans lärande arbete är ovärderligt. Intressera dig för vad ditt barn gör i skolan, läs veckobreven, följ läroprocessen på Unikum. Samspelet mellan ett barns föräldrar och skolans personal är av avgörande betydelse för skolgången. En god vuxenkontakt med ditt barns lärare främjar ditt barns skolgång.


Publicerad av: Pierre Näsman

Senast uppdaterad: 2017-10-16

Högermeny