Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

IT-satsning

Publicerad den: 2010-05-24

Krusboda skola vill ligga långt fram inom IT-arbetet och har därför under läsåret 09/10 gjort stora investeringar för att hänga med i den snabba teknikutvecklingen.

Vi har under det senaste året köpt in ett antal interaktiva skrivtavlor. Så kallade Smartboards som sitter i fyra av våra klassrum. Ytterligare en tavla finns för övriga klasser i en oanvänd lokal som alla klasser kan dispopnera.

Vi kommer också att satsa mer på kompensatoriska hjälpmedel för våra elever med läs och skrivsvårigheter. Genom att köpa in mjukvara och andra produkter som till exempel Daisyspelare och bärbara datorer. 

Samtidigt som vi gör en materielinvestering kommer kommunen att satsa på fortbildning för all sin personal. Under en treårsperiod kommer all personal att utbildas i något som kallas PIM. Vilket är ett regeringsuppdrag som Skolverket har att främja utveckling och användning av informationsteknik i skolan.
Vi hoppas i och med detta att kunna höja kompetensen både hos personalen och eleverna och att Krusboda skola ska bli en skola i spetsen för ITundervisning i kommunen.


Publicerad av: joakim.euren@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2010-05-24

Högermeny