Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Förstelärare

Krusboda skola och Dalskolan har anställt förste-lärare!

Som skolledning är vi förstås oerhört glada att så många som 14 av våra kompetenta lärare sökte och att vi har möjlighet att tillsätta sju tjänster.

Fördelningen är fyra förstelärare på Krusboda skola och tre på Dalskolan. 

 

Vad innebär det då att arbeta som förstelärare på en skola i Tyresö?

Försteläraren ska i huvudsak bedriva sin ordinarie undervisning och dessutom öppna sitt klassrum för andra lärare i kommunen som vill besöka, lära och inspireras. Hon/han ska besöka andra lärares klassrum och med utgångspunkt i klassrumsbesöken föra lärande samtal och coacha lärarna i syfte att utveckla deras undervisning. Försteläraren ska också delta i utrednings- och utvecklingsarbete på den egna skolan och/eller i kommunen i syfte att öka elevernas måluppfyllelse.

I vårt rektorsområde ska förstelärarna dessutom, i sin vardag, enträget och engagerat arbeta för att rektorsområdets skolor är attraktiva och det självklara valet för elever, föräldrar och medarbetare. De har ett särskilt ansvar i att förmedla och gestalta förhållningssättet att våra skolor är ”en skola för var och en”.

//Maria Nyberg, tf rektor


Publicerad av: Pernilla Erlingsson

Senast uppdaterad: 2014-06-25

Högermeny