Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Kvalitet och resultat i skolan

Tyresös skolor arbetar på ett medvetet sätt med kvalitet och resultatuppföljning. En del arbete är gemensamt för alla, annat anpassas efter varje skolas behov.

Gemensamma uppföljningsmetoder för Tyresös skolor

Enhetens uppföljningsmetoder

Vi utvärderar vår verksamhet årligen enligt fastställd modell, (mål, genomförande-utvärdering-analys).

Eleverna lär sig att utvärdera och skatta sitt eget arbete och prestation.
Vi har nationella prov årskurs 3 och årskurs 6.

Skolan gör en årlig kvalitetsredovisning.

Föräldrar genomför en föräldraenkät. Den heter Pilenenkäten och genomförs årligen av förskoleföräldrar, årskurs 2-föräldrar, årskurs 4-föräldrar samt årskurs 5- och årskurs 6-elever och föräldrar.


Publicerad av: Pierre Näsman

Senast uppdaterad: 2018-01-15