Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Läsåret 2017/2018

Höstterminen 2017
Eleverna börjar 21 augusti och slutar den 21 december 2017

Höstlov: vecka 44


Vi som grönflaggad skola vill minska användningen av papper och därför vill vi använda digitala lovlappar i möjligaste mån. Här hittar du aktuella digitala lovlappar. 

Vårterminen 2018
Eleverna börjar 9 januari 2018 och slutar den 13 juni 2018 

Sportlov:  vecka 9 

Påsklov: vecka 14

Lovdagar: 30 april samt 11 maj


Förläggning av läsår regleras av skollagen kap 4 § 3, grundskoleförordningen kap 4 § 1 samt gymnasieförordningen kap 3 §§ 1-2. 

Elevernas läsår ska börja i augusti och sluta i juni och omfatta minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar.

Därutöver finns fem dagar för kompetensutveckling för lärare. Dessa kan förläggas under elevernas läsår vilket innebär att läsåret blir 183 dagar eller i anslutning till läsåret som då komprimeras till 178 dagar.

Barn- och utbildningsförvaltningen har valt att förlägga kompetensutvecklingsdagarna under läsåret. Rektor beslutar om den tidsmässiga förläggningen av dagarna.

Ledigheter utöver loven
Skolan är restriktiv med att bevilja ledigheter utöver loven. Rektor beviljar endast ledighet i synnerliga skäl. Resor är generellt inte synnerliga skäl.


Publicerad av: Pierre Näsman

Senast uppdaterad: 2017-12-08

Högermeny

Kontakt

Krusboda skola

Rektor
Susie Broquist Lundegård
Postadress:
135 35 Tyresö
Besöksadress:
Krusboda torg 14