Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Läsåret 2016/2017

Höstterminen: 22 augusti - 20 december 2016

Höstlov vecka 44,  31 oktober - 6 november 2016

Jullov: 21 december - 10 januari 2017

Studiedagar för lärarna 21-22 december 2016
Fritids stängt 16 juni 2017, planeringsdag. 


Vårterminen: Eleverna börjar 2017-01-10 och slutar 2017-06-15

Sportlov: vecka 9

Påsklov: vecka 15

Lovdagar: 2017-05-26 samt 2017-06-05

Det kan eventuellt kan tillkomma någon studiedag till på vårterminen 2017.


Förläggning av läsår regleras av skollagen kap 4 § 3, grundskoleförordningen kap 4 § 1 samt gymnasieförordningen kap 3 §§ 1-2. 

Elevernas läsår ska börja i augusti och sluta i juni och omfatta minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar.

Därutöver finns fem dagar för kompetensutveckling för lärare. Dessa kan förläggas under elevernas läsår vilket innebär att läsåret blir 183 dagar eller i anslutning till läsåret som då komprimeras till 178 dagar.

Barn- och utbildningsförvaltningen har valt att förlägga kompetensutvecklingsdagarna under läsåret. Rektor beslutar om den tidsmässiga förläggningen av dagarna.

Ledigheter utöver loven
Skolan är restriktiv med att bevilja ledigheter utöver loven. Rektor beviljar endast ledighet i synnerliga skäl. Resor är generellt inte synnerliga skäl.


Publicerad av: Pierre Näsman

Senast uppdaterad: 2017-01-25

Högermeny