Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Läsåret 2015/2016

Läsåret 2015-2016

HT: 20 augusti - 22 december 2015

VT: 11 januari - 8 juni 2016


Höstlov 26 oktober - 30 oktober (v44) 2015

Jullov  from 22 december 2015 - tom 8 januari 2016
(24 dec fritids stängt, 7 januari är planeringsdag)

Sportlov 29 februari -  4 mars 2016 (v9)

Påsklov 29 - 1 mars (v13)

Lovdag: 6 maj

Nationaldag: 6 juni

Studiedagar 15/16:
Datum då både skola och fritids är stängda:
7 jan 2016
10 juni 2016
18- 19 augusti 2016

Förläggning av läsår regleras av skollagen kap 4 § 3, grundskoleförordningen kap 4 § 1 samt gymnasieförordningen kap 3 §§ 1-2.
Elevernas läsår ska börja i augusti och sluta i juni och omfatta minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar.

Därutöver finns fem dagar för kompetensutveckling för lärare. Dessa kan förläggas under elevernas läsår vilket innebär att läsåret blir 183 dagar eller i anslutning till läsåret som då komprimeras till 178 dagar.

Barn- och utbildningsförvaltningen har valt att förlägga kompetensutvecklingsdagarna under läsåret. Rektor beslutar om den tidsmässiga förläggningen av dagarna.

Ledigheter utöver loven
Skolan är restriktiv med att bevilja ledigheter utöver loven. Rektor beviljar endast ledighet i synnerliga skäl. Resor är generellt inte synnerliga skäl.


Publicerad av: Niklas Klockare

Senast uppdaterad: 2016-03-11

Högermeny