Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Regler och Värdegrund

Trivselreglerna är från början framtagna i samarbete mellan personal, elevråd och föräldraråd och utvärderas vid läsårets slut.

Under den första veckan på läsåret informerar skolan eleverna om trivselreglerna. Samtidigt tar föräldrarna del av trivselreglerna i foldern ”Välkommen till Krusboda skola”.

Skolgården ska vara en trygg plats för alla elever. Om en elev bryter inte följer våra gemensamma Regler och värdegrund, använder vi på Krusboda skola de här stegen:

Steg 1 Markering till eleven genom muntlig tillsägelse.

Steg 2 Personal och elev skriver gemensamt ner vad som inträffat. Den blanketten (se bilaga) går hem till föräldrarna för påskrift.

Steg 3 Skolan kontaktar hemmet via e-post eller telefon

Steg 4 Förälder och elev kallas till möte med lärare/fritidspersonal. Åtgärdsprogram upprättas.


Publicerad av: Pierre Näsman

Senast uppdaterad: 2017-10-16

Högermeny

Information

Information

Här finner du  skolinformation och den digitala lovlappen.