Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Kurator

Kuratorn på Krusboda skola heter Gittan Kummetz och är socionom. Kuratorn bidrar med psykosocial kompetens i elevvårdsarbetet på individ, grupp och organisationsnivå.

Kurator

Kuratorn arbetar utifrån en helhetssyn med fokus på elevens situation och relation till sin omgivning, skola och familj.

Skolkuratorn arbetar med:

 • Individuella stöd-kris och motivationssamtal.
 • Stöd och konsultation till skolpersonal i elevvårdsfrågor.
 • Gruppsamtal till exempel vid relationssvårigheter och konflikter.
 • Skolsociala kartläggningar av enskilda elever.
 • Samverka kring insatser med enskilda elever med verksamheter och myndigheter utanför skolan som har barn och ungdomar som målgrupp.
 • Uppmärksamma barn som far illa, elever i socialt utsatta sammanhang och elever som visar tecken på psykisk ohälsa.
 • Medverka till att alla elever når kunskapsmålen och utvecklas socialt och emotionellt i en miljö som främjar lärande.
 • Medverka till att elev och vårdnadshavare bemöts med respekt för människors självbestämmande och integritet.
 • Tillsammans med elevhälsans övriga professioner medverka till att elever i behov av särskilt stöd får sina behov allsidigt kartlagda och bedömda.
 • Bidra till att elever som är i behov av särskilt stöd för sin sociala och emotionella utveckling får adekvata insatser inom skolan.
 • Ingår i elevhälsoteamet på skolan.
 • Ingår i skolans likabehandlingsgrupp.

Varmt välkomna att kontakta mig på:

Tfn: 08/5782 90 82

Mail: gittan.kummetz@tyreso.se


Publicerad av: Pierre Näsman

Senast uppdaterad: 2017-05-31

Högermeny

Kontakt

Krusboda Skola

Kurator
Gittan Kummetz
Postadress:
Krusboda Torg 14
Besöksadress:
Krusboda skola
Information

Information

Här finner du  skolinformation och den digitala lovlappen.