Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Kurator

Kuratorn på Krusboda skola heter Gittan Kummetz. Som skolkurator fokuserar man på elevernas psykosociala hälsa; hur de mår i skolmiljön både som enskild person och som medlem i en grupp.

Skolkuratorn arbetar utifrån en helhetssyn med fokus på elevens situation och relation till sin omgivning, skola och familj. Eleverna får kontakt med mig antingen på eget initiativ eller efter att föräldrar har kontaktat mig. Stödjande samtal med mig kan även vara en del av ett åtgärdspaket som elevstödsgruppen (ESG) beslutat om efter att ett lärarlag har bett ESG om hjälp i ett specifikt elevärende.

Skolkuratorn arbetar med:
• Skolsocial kartläggning med enskilda elever 
• Flerpartssamtal elev – föräldrar – lärare – nätverk
• Stöd till enskilda elever, råd till föräldrar
• Arbete med elever i grupp, klassarbete, gruppsamtal
• Handledning och konsultation till skolpersonal
• Samverkan skola–socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri
• Mobbningsförebyggande arbete
• Krishantering.


Publicerad av: Pierre Näsman

Senast uppdaterad: 2017-03-08

Högermeny

Information

Information

Här finner du  skolinformation och den digitala lovlappen.