Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Idrott och hälsa på Krusboda

Ämnet idrott och hälsa har utvecklats under många år och idag är det mycket mer än gymnastiska övningar och idrotter. Ämnets fokus ligger idag i att må bra och förstå vikten av att röra på sig.

"Alla ska alltid kunna vara med oavsett" - det är så vi idrottslärare tänker när vi pratar om att anpassa lektionerna. Detta både vid tillfälliga och permanenta åkommor och nedsättningar.

Skolverket

Skolverket skriver: ”Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.”

http://www.skolverket.se/

Hur vi arbetar

Ämnet idrott och hälsa syftar på många saker, i huvudsak handlar det om rörelse och att må bra. Lektionerna i idrott och hälsa ska utveckla elevernas kunskap om hälsa och hur rörelse kan påverka hälsan. Att röra sig är en viktig del av våra liv och vi vill förmedla detta på ett positivt sätt till eleverna. Det är inte resultaten som räknas i olika idrottsgrenar och sporter. Det är förståelsen för hur fysisk aktivitet påverkar hälsan. Ämnet idrott och hälsa är ett ämne precis som alla andra ämnen i 

Några saker vi arbetar efter för att lyckas med detta (förutom styrdokumentet Lgr11) är att alla elever ska få chans att utvecklas utefter sina egna förutsättningar, talanger och förmågor. Vi vill att alla elever ska vara med på alla lektioner även om de kanske är lite skadade, man kanske kan vara med på några av momenten på lektionen. Vi anpassar alla lektioner så mycket det går för att alla ska känna sig utmanade och kunna delta ute efter sin förmåga. Har man ont och kroppen säger stopp, så tvingar vi ingen att vara med, men ibland kan det kännas bättre att vara med lite istället för att sitta bredvid. Är du frisk nog att gå till skolan är du förmodligen kry nog att delta på lektionerna i idrott och hälsa också. Vi tycker självklart det är viktigt att du lyssnar på sin kropp och de signaler som den sänder ut. Har en sakkunnig bedömt elevens tillstånd och anser att eleven inte ska vara med, finns det ofta något annat du kan göra under ett begränsat antal lektioner. Att duscha är en viktig del av hälsan, att ta hand om sin hygien är viktigt för att man ska må bra. Därför ska man duscha efter lektion oavsett det är lektion inne eller ute. Skolverket skriver att man ska ha goda levnadsvanor, vilket vi anser duschning innefattas av.

Några exempel

Upplägget på lektionerna utgår från elevens egna förutsättningar. Några exempel på hur vi arbetar för att nå detta är att alla utmaningar finns i olika nivåer, t ex redskapsbanor har olika nivåer på svårighet, är man osäker på att gå balansgång finns olika höjder och det är okej att ta hjälp av en kompis eller lärare. När vi spelar fotboll är det inte viktigast att göra mål eller vara duktig på att skjuta eller dribbla. Vilket lag som vinner är inte heller viktigt. Det som är viktigt är hur man bemöter sina med- och motspelare. Fotboll kan också spelas på många olika sätt, t ex kompisfotboll där spelarna hänger ihop två och två, det blir ett samarbete och fler utmaningar än att bara dribbla bort motspelarna. Vi spelar även fotboll med flera olika bollar samtidigt, så att så många på planen känner sig delaktiga i spelet och att det blir mycket rörelse för alla elever.

Tävlingar och prestationer

När vi tävlar är det viktigt att tävla och ge allt man kan. Vi förväntar oss att man anstränger sig så mycket man orkar och kan. Det gäller att ställa upp för laget, vinsten är mindre viktig. Det viktiga är att kunna vara en bra vinnare och visa respekt för det förlorande laget, de kämpade lika hårt som de som vann. Likaså måste det förlorande laget respektera att vinnarna visar glädje. Vi som är lärare i idrott och hälsa försöker skapa en trygg och utmanande atmosfär för alla elever när de kommer till våra lektioner.

Rörelseglädje

Målet med lektionerna förutom kunskapskraven är att så många ska röra sig så mycket som möjligt och även har roligt. Vi är medvetna om att alla saker vi gör för att uppnå kunskapskraven inte är roliga hela tiden, men kanske under en stund i alla fall. Vi vill uppnå rörelseglädje.


Publicerad av: Pierre Näsman

Senast uppdaterad: 2017-10-16

Högermeny

Information

Information

Här finner du  skolinformation och den digitala lovlappen.