Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Elevråd

Elevrådet är en viktig del i skolans demokratiska arbete.

I Lgr 11 kap 2:3 står:

"De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att utveckla utbildningen och hållas informerad i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen"

Alla elever deltar i klassrådet och klassens representant för frågorna vidare mellan klassråd och elevråd. Vår kock deltar i elevrådsmötena.


Publicerad av: Pierre Näsman

Senast uppdaterad: 2017-10-16

Högermeny

Information

Information

Här finner du  skolinformation och den digitala lovlappen.