Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Elevinflytande

Klassråd 
Klassråd hålls en gång i veckan och diskuterar frågor till och från elevrådet. 

Elevråd 
Träffas en gång i månaden och diskuterar frågor från klasserna samt från lärarlaget.

Fadder/fadderelever
Fadderverksamheten lär barnen att lära känna varandra över klassgränderna, samt att de stora barnen får ta ansvar för de små.

Internprao
Prao: Elever i åk 5 genomför internprao i matsalen. Någon praodag på en arbetsplats kan också förekomma i åk 6.

Elevansvar som ökar med stigande ålder


Publicerad av: Pierre Näsman

Senast uppdaterad: 2017-10-16

Högermeny

Information

Information

Här finner du  skolinformation och den digitala lovlappen.