Tyck till om tyreso.se

Statistik om Tyresö

Vilka är de vanligaste yrkena i Tyresö? Hur ser kommunens befolkningspyramid ut? Hur många pendlar till och från Tyresö?

Här hittar du statistik om kommunen och invånarna, uppgifter om bostäder samt kommunal ekonomi. Oftast finns jämförelser med länets och rikets medelvärden.

Tyresö i siffror - broschyr i fickformat

Tyresö i siffror är en 24-sidig broschyr i behändigt fickformat med statistik om befolkning, bostäder, miljö, ekonomi med mera. Den utkommer årligen och finns på svenska och engelska. Du kan hämta broschyrerna i Servicecenter eller ladda hem dem i pdf-format.

Ladda ned Tyresö i siffror

Download Tyresö in figures

Tyresöfakta i korthet

Befolkning 
Befolkningen i Tyresö har under 2016 ökat med 2 % eller 926 personer till 47 103 invånare. Under 2016 var inflyttningen 724 personer högre än utflyttningen. Antalet födda uppgick till 497 medan 303 personer avled under året.

Areal
Tyresös areal uppgår till 10.200 hektar varav 3.100 hektar består av vatten

Kommunalskatt 2017
Totalt: 31,58
Till kommunen: 19,50
Till landstinget: 12,08 

Nyckeltal och jämförelser i databasen Kolada

I den webbaserade kommun- och landstingsdatabasen Kolada kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. I Kolada får du en samlad ingång till 2000 nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommunernas och landstingens alla verksamheter.

Länk till Kolada

Öppna data

Öppna data är digital information som är fritt tillgänglig utan inskränkningar (till exempel upphovsrätt). Du kan se och hämta data från Tyresö kommuns verksamheter, om du exempelvis vill utveckla någon applikation där du behöver använda datan.

Tyresö kommuns öppna data


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2018-02-01

Högermeny

Tyresö i siffror

Tyresö i siffror

Kontakt

Kommunstyrelseförvaltningen

Kvalitetschef
Catrin Ullbrand
Postadress:
Tyresö kommun
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2

Politiskt ansvar