Tyck till om tyreso.se

Statistik om Tyresö

Vilka är de vanligaste yrkena i Tyresö? Hur ser kommunens befolkningspyramid ut? Hur många pendlar till och från Tyresö?

Här hittar du statistik om kommunen och invånarna, uppgifter om bostäder samt kommunal ekonomi. Oftast finns jämförelser med länets och rikets medelvärden.

Statistik från SCB

Under Relaterad information hittar du statistik från SCB (Statistiska centralbyrån) på både svenska och engelska.
Tips! Många av begreppen på sidan "Statistik om Tyresö kommun" finns förklarade under en ljusblå flik med texten ”Definitioner”. Vill du skriva ut statistiken, välj pdf-filen.

Tyresö i siffror - broschyr i fickformat

Tyresö i siffror är en 24-sidig broschyr i behändigt fickformat med statistik om befolkning, bostäder, miljö, ekonomi med mera. Den utkommer årligen och finns på svenska och engelska. Du kan hämta broschyrerna i Servicecenter eller ladda hem dem i pdf-format.

Ladda ned Tyresö i siffror

Download Tyresö in figures

Tyresöfakta i korthet

Befolkning 
Befolkningen i Tyresö har under 2015 ökat med 1,7 % eller 787 personer till 46 177 invånare. Den största avvikelsen jämfört med prognosen var att var antalet nyfödda blev lägre än beräknat. Under 2015 var inflyttningen 652 personer högre än utflyttningen. Detta beror på en inflyttning från framförallt övriga länet men även från utlandet var 538 personer respektive 185 personer högre än utflyttningen. Däremot var utflyttningen 71 personer högre än inflyttningen gentemot övriga landet. Antalet födda uppgick till 449 medan 317 personer avled under året.

Areal
Tyresös areal uppgår till 10.200 hektar varav 3.100 hektar består av vatten

Kommunalskatt 2015
Totalt: 31,58
Till kommunen: 19,48
Till landstinget: 12,10  

Nyckeltal och jämförelser i databasen Kolada

I den webbaserade kommun- och landstingsdatabasen Kolada kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. I Kolada får du en samlad ingång till 2000 nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommunernas och landstingens alla verksamheter.

Länk till Kolada

Öppna data

Öppna data är digital information som är fritt tillgänglig utan inskränkningar (till exempel upphovsrätt). Du kan se och hämta data från Tyresö kommuns verksamheter, om du exempelvis vill utveckla någon applikation där du behöver använda datan.

Tyresö kommuns öppna data


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-03-16

Högermeny

Kontakt

Kommunstyrelseförvaltningen

Chef för kvalitetsenheten
Catrin Ullbrand
Postadress:
Tyresö kommun
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2

Politiskt ansvar

Tyresö i siffror

Tyresö i siffror