Tyck till om tyreso.se

Samordningsförbundet Östra Södertörn

Samordningsförbundet Östra Södertörn ägs och finansieras gemensamt av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstinget och kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

Förbundet samordnar rehabiliteringsinsatser från samhällets sida. Syftet är att förhindra eller förkorta sjukskrivningar och arbetslöshet, bland annat genom tidigt stöd och förebyggande insatser. Den samverkan som Samordningsförbundet Östra Södertörn möjliggör förhindrar också att människor hamnar i en gråzon, eller ”rundgång” mellan olika myndigheter.

I Tyresö är det tre förvaltningar som berörs av Samordningsförbundet: socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt utvecklingsförvaltningen. Besluten om samordningsförbundet är fattade i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Mer information om Samordningsförbundet Östra Södertörn och dess verksamhet hittar du på samordningsförbundets hemsida.

Vill du följa med vad som händer i Samordningsförbundet kan du prenumerera förbundets nyhetsbrev.


Publicerad av: Maria Lagerqvist

Senast uppdaterad: 2017-12-18

Högermeny

Relaterad information

Kontakt

Förbundsansvarig
Ritva Widgren