Tyck till om tyreso.se

Folkhälsa

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med folkhälsa och vad det innebär.

Trollbäckens bouleclub vid FornuddsparkenTrevlig aktivitet i goda vänners lag. Foto: Eddie Alestedt

Hälsosamma val

Folkhälsoarbete är alla hälsofrämjande och förebyggande insatser som görs för att stärka och utveckla befolkningens hälsa samt förhindra skada och ohälsa. Hälsoutvecklingen är en integrerad del av samhällsutvecklingen. Detta innebär att den ordinarie kommunala verksamheten har stor betydelse för folkhälsan. Det är ohälsan som kostar pengar, inte tvärtom. Ytterst handlar det om att alla samhällssektorer bygger in hälsoaspekter i sina ordinarie planer och beslut.
Folkhälsoarbetets historia

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. 
Länk till Folkhälsomyndighetens sida om Livsvillkor och Levnadsvanor

Tyresö kommun
Tyresö kommun har främst inriktat sig på folkhälsans målområden Fysisk aktivitet och Matvanor. Detta avspeglas i arbetet med att utveckla de kommunala måltidsverksamheterna i förskolor, skolor, äldreboenden och annan måltidsverksamhet. Friluftsavdelningen och stadsplanering arbetar för att säkerställa kommunens invånare möjligheter till ett rikt och varierat utbud av idrottsmöjligheter, inrättande av naturreservat och utomhusaktiviteter samt föreningsstöd. 

Mat, aktivitet och sömn för fysisk hälsa
Grunden för en god fysisk hälsa är ganska enkel: man behöver äta för att få energi, röra på sig för att förbruka energin och sova gott för att återuppbygga kroppens krafter. Det är ett självförstärkande system, en cirkelgång, och blir det störningar i någon del påverkas de andra två. Vi har behov av sömn, mat och motion, och vi skapar vår livsstil och vanor kring hur vi handskas med sömnen, maten och motionen.

Promenera, cykla, bada, motionera

Tyresö kommun har flera anlagda motionsslingor samt en skatepark. Vi har även tagit fram promenad- och cykelkartor. I vår webbkarta kan du söka motionsslingor, badplatser, skidspår med mera.
Läs mer om vad Tyresös friluftsliv erbjuder

Psykisk hälsa

Vår psykiska hälsa påverkas av många fler faktorer. När vi mår dåligt psykiskt påverkas sömn och aptit. Därför är det viktigt att ha goda vanor kring sömn, kost och motion.
Läs mer på Vårdguidens hemsida

Hälsoskydd

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarar för hälsoskyddet i kommunen. Arbetet med hälsoskydd går ut på att upptäcka, förebygga och undanröja olägenheter för invånarnas hälsa. Med "olägenhet" menas störningar som kan vara skadliga för människors hälsa och som inte är obetydliga eller helt tillfälliga. 
Länk till SMOHF:s hemsida


Publicerad av: Helene Bergström

Senast uppdaterad: 2017-06-19

Högermeny

Promenadkartor

Promenadkartor


Exempel på karta: Karta för Slottsslingan

Promenera i Tyresö
Kartor i pdf-format att ladda ner och skriva ut.

Kontakt

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Postadress:
136 81 Haninge

Besöksadress:
Najadenhuset i Haninge
Rudsjöterrassen 5, pl 7

Hemsida:
www.smohf.se