Tyck till om tyreso.se

Vill du hjälpa till att integrera nyanlända?

Tyresö kommun kommer en tid framöver att välkomna de personer som fått permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd och kommer hit som nya Tyresöbor. Vill du hjälpa till att få dem att känna känna sig välkomna och snabbt komma in i samhällslivet?

När vi under 2015/2016 hade ett evakueringsboende i Tyresö engagerade sig många Tyresöbor som volontärer. Nu anvisas kommunen personer som fått permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd. De ska bli nya Tyresöbor enligt bosättningslagen som trädde i kraft 1 mars 2016.

Kommunens centrum för arbete och integration hjälper dem till rätta och arbetar för att de ska lära sig svenska, vår kultur och komma till egen försörjning och bostad.

Som ett komplement till kommunens insatser kan du som privatpersoner hjälpa till. Detta kan du göra:

Hyr ut bostad till kommunen

Hyr ut en del av din privatbostad till kommunen som i sin tur låter nyanländ bo där tills de hittat en egen bostad, eller i max två år. Läs mer och anmäl intresse.

Gå med i Tyresö Väntjänstförening

Som medlem i väntjänsten kan du ställa upp både som sällskap och som medföljande medmänniska. Det kan handla om allt från att skjutsa någon till sjukhuset till att delta i språkkafé, gå på bio eller ta en fika.

Läs mer på föreningens webbplats www.tyresovantjanst.se

Tyresö Väntjänstförening grundades år 1992 som en religiöst och politiskt obunden förening för socialt arbete. Föreningens syfte är att förmedla kontakt mellan människor, mellan de som vill göra en ideell hjälpinsats för andra och de som är i behov av hjälp. Insatserna kan bestå av social kontaktverksamhet, praktisk hjälp och rådgivning. Sedan många år får föreningen ekonomiskt stöd från kommunen för att ge stöd till äldre genom hembesök, fixarservice, trygghetsringning, rullstolspromenader samt olika gruppverksamheter på kommunens äldreboenden. Nu har föreningen breddat verksamheten till att även omfatta stöd till nyanlända. 

Bli en Startkompis

Startkompisar visar runt nyanlända i närområdet. Du kan visa dem service som banker, bibliotek och till smultronställen som grönområden och bad.  Ni möts i vardagen över en fika och pratar svenska. Målet är att på ett lättillgängligt och roligt sätt engagera svenskar som vill hjälpa till, små insatser från många gör skillnad.

Man anmäler sitt intresse via Kompisbyråns webbplats och matchas med en nyanländ utifrån intresse, tillgänglighet och geografisk placering. Man kan bli fikakompis, musikkompis eller startkompis. 

Tyresö ansluter sig till projektet under våren, men du kan redan nu anmäla intresse via www.kompisbyran.se. Kommunen kontaktar dig och den nyanlända och föreslår ett datum för ett första möte. Vid detta första möte träffas ni och går en promenad i närområdet. Som startkompis har du tänkt ut en trevlig runda på cirka 1 timme. Om ni trivs ihop bestämmer ni själva fler möten.

Kompisbyrån är en ideell organisation som, sedan 2014, sammanför nya och
etablerade svenskar. 
Kompisbyrån finns också på Facebook.

Skänk möbler eller husgeråd

Har du möbler eller husgeråd som du inte behöver längre?

Kontakta Dragan Boban dragan.boban@tyreso.se eller Erika Branell erika.branell@tyreso.se

Är du med i någon förening?

Diskutera hur nyanlända skulle kunna vara ett tillskott i er förening och kontakta kommunens Servicecenter för att få etablera kontakt med intresserade.

Var en god granne!

Blir du granne med en nyanländ så hjälp dem att finna sig till rätta och att känna sig välkomna.


Publicerad av: karin.hassler@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-02-27

Högermeny