Tyck till om tyreso.se

Vad får den nyanlände för stöd?

 

Frågor och svar

  • Den första tiden i sin nya bostad har hyresgästen stöd av invandrarenheten på Tyresö kommun.  De hjälper till med praktiska frågor och ordnar tolk om det behövs. I stödet ingår hjälp med att ordna de praktiska saker som behöver ordnas för att komma på plats i det nya boendet och i Tyresö. Allt från ekonomi, kontakter med Arbetsförmedlingen och information om kundval för barn som ska gå i förskola och skola.

    Tyresö kommun stöttar de nyanlända personerna att etablera sig i Sverige. Ambitionen är att våra nya Tyresöbor så fort som möjligt ska komma i egenförsörjning och hitta ett jobb som passar och komma igång med sin boendekarriär och få ett första eget bostadskontrakt, kommunen kommer att ge stöd i den processen.


Högermeny