Tyck till om tyreso.se

Vad gäller när jag hyr ut en bostad?

Här finns svar på de vanligaste frågorna vad gäller att hyra ut privatbostad till nyanlända.

 

Här är svar på de vanligaste frågorna:

 • Vad krävs av mig som hyresvärd?

  Först och främst är du hyresvärd och kommunen har inga krav att du ska hjälpa den nyanlände. Har du frågor under uthyrningstiden kan du vända dig till flyktingsamordnare Erika Branell, 08-5782 90 46, e-post erika.branell@tyreso.se.

 • Hur ska bostaden se ut?

  Bostaden ska ha tillgång till toalett, dusch och kök. Det är bra om det även finns tillgång till tvättmaskin.

  Om bostaden är möblerad ska en inventarieförteckning upprättas. I den ska stå vilket skick inventarierna är i.

 • Hur fungerar det med kontrakt?

  Tyresö kommun tar fram ett hyresavtal mellan dig och Tyresö kommun. Avtalet gäller minst ett år, gärna längre. Avtalet kan sägas upp om du som hyresvärd inte upplever att arrangemanget fungerar. Uppsägningstid regleras i avtalet.

  I avtalet ingår att kommunen avstår besittningsrätt. Kommunen skriver ett andrahandsavtal med den nyanlände som betalar hyran till kommunen. Hyran till dig betalas av kommunen så att du alltid är garanterad att få hyran i tid.

 • Hur fungerar det med försäkringar?

  Din hemförsäkring bör/ska täcka en uthyrning. Du ansvarar för att säkerställa det.
  Hyresgästen tecknar sin egen hemförsäkring. Kommunen har inga försäkringar för denna typ av uthyrning.

 • Vad får jag betalt?

  Hyran bestäms från fall till fall beroende på bostadens storlek, standard och läge. Den blivande hyresgästen har låg inkomst och därför måste hyran hållas så låg som möjligt

   

   

 • Vad kan jag förvänta mig av kommunen?

  Du får kontakt med en stödperson för integration och bostadsfrågor som du kan ställa eventuella frågor till. Det kan röra sig om frågor om själva hyresförhållandet eller frågor som rör den nyanländes integrationsprocess.

 • Vad får den nyanlände för stöd?

  Den första tiden i sin nya bostad har hyresgästen stöd av invandrarenheten på Tyresö kommun.  De hjälper till med praktiska frågor och ordnar tolk om det behövs. I stödet ingår hjälp med att ordna de praktiska saker som behöver ordnas för att komma på plats i det nya boendet och i Tyresö. Allt från ekonomi, kontakter med Arbetsförmedlingen och information om kundval för barn som ska gå i förskola och skola.

  Tyresö kommun stöttar de nyanlända personerna att etablera sig i Sverige. Ambitionen är att våra nya Tyresöbor så fort som möjligt ska komma i egenförsörjning och hitta ett jobb som passar och komma igång med sin boendekarriär och få ett första eget bostadskontrakt, kommunen kommer att ge stöd i den processen.

 • Hur kontaktar jag rätt person i Tyresö kommun?

  Kommunen är alltid tillgänglig för dig som uthyrare via erika.branell@tyreso.se och 08-578 290 46.

   


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-01-03

Högermeny