Tyck till om tyreso.se

Boenden för nyanlända

Publicerad den: 2017-09-22

Här hittar du frågor och svar om de tillfälliga boendena för nyanlända i Tyresö kommun.

1. Hur har Tyresö löst tillfälliga boende för nyanlända?

Det finns nu tre tillfälligt uppförda boenden för nyanlända i Tyresö kommun:

  • Modulhusen på Koriandergränd består av 20 rum om 14 kvadratmeter med kokmöjligheter. Här ryms ensamhushåll och inflyttningen påbörjades i maj i år.
  • Modulhusen vid brandstationen rymmer 32 boenden. 22 stycken av dem är av studentliknande karaktär det vill säga rum med delat kök, 10 stycken har egna kokmöjligheter. Även dessa boenden hyrs ut till ensamhushåll. Inflyttningen hit påbörjades under hösten.
  • Boendet på Björkvägen vid Strand rymmer totalt 10 lägenheter, varav 5 tvåor och 5 treor. Detta bygge har överklagats i två instanser och fått avslag, därför pågår markberedningen först nu. Dessa lägenheter är främst utformade för familjer.

2. Hur länge ska husen stå kvar?

Samtliga modulhus har ett bygglov som gäller i max tio år och enkel möblering som hör till varje boende.

3. Vad händer om en nyanländ inte vill bo i ett av rummen?

Alla blir anvisade ett boende. Väljer man att tacka nej måste man själv ordna ett eget alternativ.

4. Vilken ersättning kan man få som nyanländ?

Under förutsättning att man deltar i ett etableringsprogram med sfi-undervisning och samhällsintroduktion, får man en statlig etableringsersättning de första två åren, man kan också söka statlig bostadsersättning.

5. Kommer det att bo ensamkommande barn i modulhusen?

Ensamkommande barn, alltså personer under 18 år, bor aldrig själva utan placeras vid särskilda boenden som har vuxentillsyn och som utses av kommunen.

6. Kommer det att byggas fler tillfälliga hus för nyanlända i Tyresö?

Det planeras inga fler tillfälliga boenden i kommunen. Ambitionen är att kunna uppfylla bosättningslagens krav med befintliga eller planerade bostäder framöver. Ägardirektivet för Tyresö bostäder är tillfälligt omskrivet mellan 1/10-2016 och 1/10- 2019 då Tyresö bostäder åtar sig att fördela 25 procent av alla sina lediga lägenheter, inklusive nyproduktion, till nyanlända. De privata fastighetsägarna bidrar med 10 procent av sin nyproduktion till kommunala behov.

7. Har Tyresö kommun köpt bostadsrätter till nyanlända?

Tyresö kommun inte köpt in några bostadsrätter för att placera nyanlända/ flyktingstatus eller utländska personer i.

8. Vad är bosättningslagen?

Bosättningslagen trädde i kraft 2016 och innebär att varje kommun blir anvisade ett antal flyktingar av Migrationsverket. Tyresö kommun ligger efter på grund av brist på bostäder.

9. Varför bygger Tyresö tillfälliga bostäder?

Kommunen måste göra sitt bästa för att snarast möjligt ta emot de drygt 300 personer som vi blivit anvisade av Migrationsverket och inflyttningen sker successivt allt eftersom olika boenden blir lediga.

10. Hur gör Tyresö kommun för att integrera de nyanlända?

Kommunens ambition är att fördela mottagandet över alla kommundelar, både vad gäller boende och skolplatser. Fokus i mottagandet är att snarast få de nyanlända att komma igång med sin SFI-undervisning och samhällsintroduktion så att de tar sig vidare till egen försörjning.
Kommunens integrationsenhet ansvarar för att vägleda de nyanlända i samhällets regler och kultur samt hjälper dem tillrätta i kontakter med olika myndigheter.


Publicerad av: annika.roed@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-10-17

Högermeny