Tyck till om tyreso.se

Tyresö tar emot asylsökande

Publicerad den: 2015-10-23

Migrationsverkets egna boendeplatser för asylsökande räcker inte till. I väntan på att nästa direktupphandling ska resultera i fler platser behöver Migrationsverket använda tillfälliga boendeplatser i kommuners och andra myndigheters regi, så kallade evakueringsplatser. Det innebär att Tyresö kommun tillfälligt kommer att ta emot asylsökande från och med fredagen 23 oktober.

Sverige har de senaste dagarna gått in i ett läge med mellan 1 500 till 2 000 människor per dag som söker asyl. Det är nivåer som Migrationsverket tidigare inte varit med om vilket innebär att verkets egna boendeplatser inte räcker till. Av den anledningen behöver verket tidvis använda kommuners evakueringsplatser. Tyresö kommun kommer att ta emot 50 asylsökande.

Kommunen ansvarar för driften av boendet, till exempel mat, sängutrustning, städning och tolk. Migrationsverket har i övrigt samma ansvar för dessa boenden som för andra tillfälliga boenden.
Kommunen kan sedan begära ersättning från Migrationsverket för boende-, mat- och personalkostnader.

Kommunen kan sedan begära ersättning från Migrationsverket för boende-, mat- och personalkostnader.

Du hittar mer information om asylprocessen, Migrationsverkets arbete, vanliga frågor och svar samt statistik på www.migrationsverket.se  

Fakta om evakueringsplatser

Migrationsverkets uppdrag är att ge asylsökande ett värdigt mottagande och se till att de har någonstans att bo under tiden deras ärende prövas. Just nu räcker Migrationsverkets egna boendeplatser för asylsökande inte till och alla kommuner har ombetts hjälpa till att ordna tillfälliga boendeplatser, så kallade evakueringsplatser. Tanken är att de asylsökande ska bo på kommunernas evakueringsplaster så kort tid som möjligt. Så snart nya platser blir lediga i Migrationsverkets ordinarie boenden ska de flytta vidare till ett boende som lämpar sig bättre i väntan på beslut om asyl.

Detta ansvarar Migrationsverket för:

  • Migrationsverket ansvarar för asylsökandes resor till kommunala boenden med evakueringsplatser.
  • Migrationsverket ansvarar för asylsökandes resor från kommunala boenden med evakueringsplatser till Migrationsverkets ordinarie boenden, när vi har ordnat fram nya platser.
  • Respektive mottagningsenhet ansvarar för information till de asylsökande i respektive evakueringsboende på samma sätt som i Migrationsverkets egna asylboenden.

Kommunerna ansvarar i sin tur för:

  • att ställa iordning lokalen
  • personalresurser
  • ordna med sovplatser inklusive madrasser och sängkläder
  • eventuellt behov av tolk
  • mat och dryck
  • städning
  • hälso- och brandskydd.

Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2015-10-26

Högermeny

Kontakt

Utvecklingsförvaltningen

Förvaltningschef
Iréne Hededal
Postadress:
Tyresö kommun
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2, plan 7