Tyck till om tyreso.se

Svårt att lösa akuta bostadsbehov

Publicerad den: 2016-10-11

Det är brist på bostäder i Tyresö. Många vill flytta hit och även kommunen behöver bostäder för socialt utsatta och nyanlända som anvisas till Tyresö enligt den nya bosättningslagen. Kommunen arbetar nu med flera olika spår för att klara utmaningen.

En ny bosättningslag trädde i kraft 1 mars 2016 Den innebär att varje kommun måste ta emot ett visst antal nyanlända som fått uppehållstillstånd. Tyresö kommun skulle ta emot 170 år och 233  år 2017. Siffran för 2017 har i februari 2017 reviderats till 189. Kommunen har även brist på lägenheter för socialt utsatta och under 2016 kunde vi bara ta emot 50 nyanlända.
(Detta stycke av nyheten har uppdaterats 28 februari 2017),

Bedömningen är att det omöjligt för Tyresö att ta emot nyanlända i den takt som bosättningsslagen kräver. Mottagandet kommer därför att spridas på ett antal ytterligare år genom en rad skilda åtgärder: med tillfälliga modulhus, med att hyra av privata fastighetsägare och genom att förmedla hyresrätter.

Hyresrätter tilldelas kommunen

Cirka 700 nya hyresrätter kommer att byggas under de närmaste sex åren. Genom avtal med byggherrar och fastighetsägare kommer kommunen att få disponera 10 procent av lägenheterna i dessa hyresrättsprojekt. Under åren 2017-2019 kommer cirka 50 lägenheter gå till nyanlända genom dessa avtal. Även Tyresö Bostäder kommer att förmedla lägenheter i sitt befintliga bestånd.

– Vi har i bred enighet tagit ett beslut som innebär ett betydligt lägre krav på det kommunala bostadsbolaget än många andra kommuner där alla lägenheter till nyanlända plockas av det egna kommunala bolaget. Detta för att påverkan på den vanliga bostadskön ska bli liten, säger Fredrik Saweståhl, kommunstyrelsens ordförande (M).

Beslutet innebär att 25 procent av förmedlade lägenheter från Tyresö Bostäder under en period på tre år kan disponeras av kommunen. Tyresö Bostäder bygger under den här perioden klart två stora projekt – Hasselbacken och Temyntan – och med den normala omsättningen på 80-100 lägenheter per år så kommer totalt cirka 600 lägenheter förmedlas under den tiden. Av dessa alltså cirka 150 lägenheter till kommunen och cirka 450 lägenheter till den vanliga bostadskön.

– Nybyggnationen innebär att det per år kommer att förmedlas fler lägenheter till den vanliga bostadskön 2017, 2018 och 2019 än vad som varit fallet bakåt i tiden. Kön kan alltså väntas gå lite snabbare under den här perioden då nya lägenheter byggs, säger Fredrik Saweståhl.

Tillfälliga modulhus

För att snabbt kunna lösa de omedelbara behoven har tillfälligt bygglov för modulhus också sökts på olika ställen runt om i kommunen. Alla platser som sökts för kommer inte att tas i bruk, i alla falla inte från start. Inriktningen är att fördela modulhusen på alla kommundelar med närhet till goda kommunikationer och service.

Kommunstyrelsen beslutade den 4 oktober om två modulhus för nyanlända. Ett vid Farmarstigen i närheten av Koriandergränd och ett vid slutet av Maria Sofias väg (Björkvägen 9) i Tyresö Strand. Detta under förutsättning att de tillfälliga byggloven beviljas.

Modulbostäderna ska vara i bruk under 5 - 10 år. Därefter ska socialtjänstens målgrupper och nyanlända personer ha fått permanenta boenden.

– Vi ska även titta på om det går att fixa extra ungdomslägenheter i en eller två egna modulhus för att ytterligare öka antalet lägenheter till bostadskön. Det skulle kunna ge upp mot 30 extra ungdomslägenheter, säger Fredrik Saweståhl.

Fler sätt att möta bostadsbehovet

Kommunen använder sig också av hus som kommunen redan äger i form av olika exploateringsfastigheter som kan bebos under en viss tid, tills rivning ska ske.

Dessutom letar kommunen Tyresöbor som vill hyra ut hela eller delar av sin bostad, Attefallshus eller liknande. Kommunen garanterar hyran för hyresgästerna som med stöd av kommunens integrationsenhet ska vidare egen försörjning och bostad.

– Det här är sammantaget en väl balanserad lösning på den här situationen. Det finns inga perfekta eller enkla lösningar, konstaterar Fredrik Saweståhl.


Publicerad av: karin.hassler@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-02-28