Tyck till om tyreso.se

Stort engagemang för nyanlända

Publicerad den: 2017-02-24

När vi för ett år sedan hade ett evakueringsboende i Tyresö engagerade sig många Tyresöbor som volontärer. Nu kommer personer som fått uppehållstillstånd till Tyresö och återigen hjälper föreningar och privatpersoner till för att få nya Tyresöbor att snabbt komma in i samhällslivet.

Tyresö FF IntregrationIdrott förbrödrar! Två av spelarna i Tyresö FF:s P18-lag kom till Sverige från Afghanistan hösten 2014. Efter att ha deltagit i en fotbollsskola för ensamkommande ungdomar är de nu en del i ett lag. – Det är bra, förutom att vi får röra på oss och bli bättre på fotboll så får vi träna svenskan. Utan språket blir vi inte en del i laget, säger en av dem. Foto Helena Oddbjörn.

Förra året tog kommunen emot 50 nyanlända enligt den nya bosättningslagen. Den fördelar personer som fått permanent ­eller tillfälligt uppehållstillstånd till kommunerna utifrån olika kriterier, exempelvis hur god arbetsmarknaden är. Utöver dessa 50 så flyttade ungefär lika många hit till boenden som de själva ordnat. Oavsett hur de nyanlända kommer hit så får de stöd från kommunen för att så snabbt som möjligt komma till egen försörjning och eget boende.

I Tyresö har vi hittills lyckats väl med arbetet att integrera personer som har invandrat till Sverige. Arbetslösheten bland utrikes födda Tyresöbor var i januari 7,6 procent vilket är betydligt lägre än motsvarande siffror för länet och riket som är 10,6 respektive 16,2 procent.

Så arbetar kommunen med integration

Tyresö kommuns centrum för arbete och integration har en väl inarbetad metodik för att ta emot nyanlända. De hjälper till att iordningsställa bostäder och informerar om skötsel, ordningsregler med mera. De bistår också vid kontakter med skola och barnomsorg, vårdcentral, svenska för invandrare och annan vuxenutbildning, arbetsförmedling och försäkringskassa och hjälper till att gå igenom ekonomin.
De flesta får full sysselsättning ­direkt när de flyttar hit, de läser svenska för invandrare på halvtid och praktiserar på en arbetsplats på halvtid. I två år får de etableringsbidrag från staten.

– Från dag ett arbetar vi med att lotsa ut dem i samhällslivet och visa hur de söker jobb och bostad, säger Dragan Boban, enhetschef.

Det är annars Arbetsförmedlingen som ska lotsa ut de nyanlända till arbete. De bedömer de nyanländas utbildningsnivå, ordnar svenskundervisning och annan utbildning. Många nyanlända är högutbildade och kommer relativt snabbt ut i jobb.

– Vi har en vision att kunna samla alla myndigheter under ett tak för att kunna snabba upp hanteringen och underlätta för den nyanlända som då får en egen samordnad handlingsplan. Så arbetar vi i projektet "En väg in" med andra personer som har svårt att helt på egen hand ta sig in på arbetsmarknaden, säger Ewa Eriksson, chef för kommunens centrum för arbete och integration.

Många aktörer hjälper till

Företagare och banker engagerar sig också och har tillsammans med Samordningsförbundet Östra Södertörn startat projektet ­Ester som riktar sig till kvinnor med utländsk bakgrund. I projektet ingår en sex månader lång kurs i hur man startar eget.

– När vi möter ny­anlända berättar vi om svenska seder och bruk, exempelvis att kvinnor förvärvsarbetar. För vissa kulturer känns det märkligt, men bara efter ett par månader har de anpassat sig till livet i Sverige. Och vissa nationaliteter, exempelvis de från ­Syrien, har levt i stort sett som vi svenskar. Där är kulturskillnaderna små, säger Dragan Boban.

En rik fritid

Ett bra sätt att snabbt lära sig svenska och få vänner här är att delta i föreningar. Tyresö FF, Hanvikens IF och Tyresö fritidsgårdar samverkar för att engagera ungdomar genom exempelvis särskilda fotbollsskolor. Tyresö FF har numera ensamkommande ungdomar i sina ordinarie lag.

Tyresö gymnasium har startat en egen idrottsförening som ett led i arbetet med att integrera elever på introduktionsprogrammet. Det finns bidrag att söka både från riksidrottsförbundet och Kulturrådet. Tyresös kulturskola har fått projektpengar och ordnar bland annat en dramakurs på Tyresö gymnasiums språkintroduktion. Tyresökören är ett annat exempel på en förening som särskilt bjudit in nyanlända att delta.

Vill du hjälpa till?

Som privatperson kan du hjälpa till på en rad olika sätt. Hyra ut en del av din bostad, skänka möbler, visa runt i Tyresö, bli kompis eller en god granne, fika, gå på bio, följa med som stöd vid läkarbesök med mera. 

Här finns mer information och kontaktuppgifter.


Publicerad av: christine.salomonsson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-03-09

Högermeny